کد خبر: 9032

در صورت موافقیت مجلس و شورای نگهبان احتمال افزایش قیمت هر لیتر بنزین سوپر آزاد به یکهزار تومان، متوسط قیمت هر مترمکعب گاز خانگی به مرز ۱۰۰ تومان و هر لیتر گازوئیل آزاد تا سقف ۵۰۰ تومان در سالجاری قوت گرفته است.

جعفر قادری سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس از تصویب درآمد ۵۰ هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه ها در بودجه ۹۲ و افزایش قیمت حامل های انرژی تا ۳۸ درصد به طور متوسط خبر داده است.

بر این اساس، نمایندگان خانه ملت ضمن مخالفت با افزایش ۴۵۰ درصدی قیمت انواع حامل های انرژی همچون بنزین، گازوئیل، گاز طبیعی، نفت کوره، گازمایع، برق و سوخت هواپیما، سی. ان. جی و نفت سفید خواستار تنها افزایش ۳۸ درصدی متوسط قیمت انواع حامل های انرژی شده است.

از سوی دیگر هر چند پیشنهاد دولت در مورد درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بود اما نمایندگان مجلس این رقم را به ۵۰هزار میلیارد تومان کاهش دادند به عبارت دیگر با نظر مجلس با مسکوت ماندن طرح افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت حامل های انرژی، دولت در ادامه سالجاری تنها می تواند قیمت این حامل ها را تا سقف ۳۸ درصد افزایش دهد.

براساس مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس از درآمد ۵۰ هزار میلیارد تومانی پیش بینی شده برای هدفمندی یارانه ها در سال ۹۲ حدود ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از محل بودجه و ۳۸ هزار ۸۰۰ میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل های انرژی تامین می شود.

در صورت موافقت این طرح پیشنهادی در صحن علنی مجلس و سپس شورای نگهبان در ادامه سالجاری شاهد افزایش قیمت ۳۸ درصدی انواع حامل های انرژی خواهیم بود، ضمن انکه دولت این اختیار را دارد که متوسط قیمت حاملهای انرژی را ۳۸ درصد افزایش دهد.

به عبارت دیگر، دولت می تواند قیمت بنزین را ۵۰ درصد و در عوض قیمت گازوئیل ۲۶ درصد در ادامه سالجاری گران کند که با توجه به عدم موافقت کل مجلس، هنوز اطلاعاتی کاملی درباره جزئیات نهایی افزایش قیمت حامل های انرژی در سالجاری وجود ندارد.

با این وجود، در صورتی که معیار افزایش قیمت ۳۸ درصد باشد، بهای نهایی انواع حامل ای انرژی مطابق با جدول زیر با افزایش قیمت مواجه خواهد شد: