کد خبر: 9674

در سال گذشته محقق شد

معاون برنامه ریزی استاندار همدان گفت: درآمد استان در سال گذشته ۲۱۰ میلیارد و ۷۴۷ میلیون تومان بود که نسبت به سال ۹۰،۳۲ درصد افزایش داشت.

حسن خیریانپور ظهر امروز در شورای توسعه و برنامه ریزی استان همدان از برگزاری ۱۲ جلسه با ۷۵ مصوبه در شورای توسعه و برنامه ریزی استان در سال ۹۱ خبر داد و افزود: تعداد ۶۷ مصوبه معادل ۸۵ درصد اجرایی شد و هشت مصوبه معادل ۱۱ درصد نیز در حال اجراست.

وی تصریح کرد: کارگروه های تخصصی زیرمجموعه شورای برنامه ریزی استان نیز با مجموع ۶۷ جلسه، ۶۴۹ مصوبه را به تصویب رساندند.

معاون برنامه ریزی استاندار همدان کارگروه های اقتصادی، اشتغال، درآمد و منابع انسانی، آمایش، صنایع دستی و گردشگری، سلامت و امنیت غذایی زیربنایی و شهرسازی را از جمله کارگروه های تخصصی برگزار شده بیان کرد.

وی برگزاری کمیته های برنامه ریزی شهرستان ها به ریاست فرمانداران را یادآور شد و اظهار داشت: در مجموع ۵۳ جلسه کمیته های برنامه ریزی در سطح شهرستان ها برگزار شد که ۲۴۷ مصوبه را به همراه داشت.

خیریانپور در رابطه با بودجه هزینه ای استان در سال ۹۱ افزود: در مجموع ۲۶دستگاه اجرایی مشمول بودجه ای هزینه ای بودند که از ۱۰ محل، اعتبار ۱۲۲ میلیارد تومانی برای آنها پیش بینی شد.

وی اضافه کرد: از اعتبار پیش بینی شده فوق ۱۱۷ میلیارد تومان معادل ۹۶ درصد بودجه هزینه ای پرداخت شد که عمده این پرداخت ها در پایان سال بود.

معاون برنامه ریزی استاندار همدان در پایان خاطرنشان کرد: از بابت تملک دارایی ها در مجموع ۹۳ دستگاه اجرایی در مورد ۹۲۰ پروژه موافقت نامه داشتند که برای آنان از ۱۵ محل اعتباری استفاده شد.