امام جمعه قلعه گنج:

در زمینه طرح مثلث توسعه اقتصادی اقدامات صورت گرفته درقلعه گنج بحمدالله مثبت بوده است واتفاقات خوبی را برای شهرستان قلعه گنج به دنبال خواهد داشت.

آرشیو
آرشیو

آخرین عناوین

آرشیو