کد خبر: 88714

تا پایان مهرماه امسال پیشرفت پروژه‌های اقتصاد مقاومتی استان کرمان حدود ۵۶.۴ درصد بوده است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان خبر داد:

پیشرفت ۵۶.۴ درصدی پروژه‌های اقتصاد مقاومتی استان کرمان

تا پایان مهرماه امسال پیشرفت پروژه‌های اقتصاد مقاومتی استان کرمان حدود ۵۶.۴ درصد بوده است.