کد خبر: 89245

مدیرکل هواشناسی استان کرمان با اشاره به آمار بلندمدت ثبت شده در هواشناسی کرمان گفت: زمستان سال گذشته کمترین بارش در 50 سال اخیر بوده است پیش از این زمستان سال 96 کم‌بارش‌ترین زمستان بوده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کرمان خبر به نقل از خبرگزاری فارس ، تورج جدیدی اظهار داشت: میانگین بارش سال زراعی جاری 1400-99 تا تاریخ 14 فروردین ماه امسال به میزان 3/35 میلیمتر به ثبت رسیده است که این میزان در مدت مشابه سال گذشته و بلند مدت به ترتیب 145 و 113 میلی‌متر است.

مدیرکل هواشناسی استان کرمان افزود: استان کرمان نسبت به دوره مشابه سال قبل 76 درصد کاهش و نسبت به آمار بلند مدت مشابه به میزان 69 درصد کاهش در بارندگی را دارد.

جدیدی با اشاره به آمار بارش ثبت شده در ایستگاه‌های هواشناسی استان گفت: در بین ایستگاه‌های استان بیشترین بارش طی این مدت در شهرستان کوهبنان به میزان 88 میلی‌متر و کمترین مقدار آن شهرستان ریگان به میزان 5/4 میلی‌متر به ثبت رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به آمار بارش شهر کرمان گفت: همچنین شهر کرمان تاکنون 5/36 میلی‌متر بارش داشته است که این میزان در بازه زمانی مشابه سال گذشته و بلند مدت به ترتیب 107 و 82 میلی‌متر است، بنابراین بارش در شهرستان کرمان نسبت به دوره مشابه سال قبل 70 درصد کاهش و نسبت به مدت مشابه بلند مدت 46 درصد کاهش نشان می‌دهد.

جدیدی خاطرنشان کرد: استان کرمان تاکنون 26 درصد بارش یک سال کامل آبی را دریافت کرده است، تا پایان اسفند ماه حدود 73 درصد از مساحت استان تحت تاثیر خشکسالی خفیف تا بسیار شدید و حدود 24 درصد از مساحت استان در محدوده نرمال است.

مدیرکل هواشناسی استان کرمان با اشاره به آمار بلندمدت ثبت شده در هواشناسی کرمان گفت: زمستان سال گذشته کمترین بارش در 50 سال اخیر بوده است پیش از این زمستان سال 96 کم‌بارش‌ترین زمستان بوده است.