کد خبر: 89317

نگاهی به معماری شهری کرمان با توجه به تاریخچه شهرسازی ، قدمت تاریخی و معضل ساخت و ساز های مدرن

کرمان خبر _ سیدمحمدحسین هاشمی / برند سازی شهری یکی از اقدامات اصلی شهرها برای پیشرفت ، بازیابی وارتقا هویت محسوب میشود. برندینگ را می توان به دو بعد برند ارگانیک و استراتژی تقسیم نمود. برند ارگانیک به معنای داشته ها وهویت تاریخی وذهنی آن شهر است.برند استراتژیک همان برند ارگانیک است که درصدد بازخوانی وبازسازی هویت شهر است.

حال به نظر شما برندینگ کرمان چندهزار ساله چیست؟!

آیا کرمان یک شهر سنتی تاریخی است که با صنایع دستی و اقتصاد تورسیتی اش در معادلات توسعه شهری مورد توجه قرار گیرد یا یک شهر مدرن با پاساژها و آسمان خراش هایش!

 آیا مردم کرمان را به عنوان یک شهر مدرن پذیرفته اند و به طبع به آثار آن نیز تن داده اند؟! آیا امروز میل مردم به سمت بازار های سنتی کرمان، رستوران های سنتی، پوشاک و خیاطی های بومی و... است یا میل مردم بیشتر به پاساژها، رستوران های مدرن، البسه وارداتی و ... است ؟! آیا مخاطب بیرونی اعم از توربیست خارجی یا گردشگر داخلی کرمان را به عنوان یک شهر تاریخی میداند یا یک شهر مدرن با پاساژها و آسمان خراش ها و باز آیا همان توریست و گردشگر در کرمان به دنبال پاساژ رفتن است یا بازدید از موزه ها و بناهای تاریخی؟

اگر درکرمان قدمی بزنید می بینید هنوز پیر و جوان دارا و ندار ترجیح میدهند از بازار های سنتی کرمان خرید کنند، هنوز حجره های اطراف میدان ارگ، بازار گنجعلیخان، بازار مس گرا و اساسا بافت سنتی کرمان برای مردم جذابیت بیشتری دارد و توریست های خارجی و گردشگران داخلی با نقشه ها در دست به دنبال این بازارها و ساختار ها هستند و حال این موضوع را قیاس کنید با پاساژ هایی که از قضا در معبر اصلی شهر هم احداث شده اند تا دسترسی به آن راحت باشد اما متاسفانه نتواستند در جذب مخاطب حداقلی نیز موفق باشند و امروز اکثر آنان خالی هستند و این یعنی هدررفت منابع مالی انسانی و تجهیزات در رسیدن به هدفی اشتباه!

اما چه هدفی اشتباه است؟! هدف و تفکری که متاسفانه سالیان درازی در کرمان حاکم است که بنا به تصمیمات لحظه ای و نداشتن یک افق دراز مدت کرمان را به شهر چهل تیکه تبدیل کرده است!!! زمانی استان همجوار ما یزد شروع به ترمیم بافت های فرسوده و بناهای تاریخی خودش میکند تا علاوه بر استفاده از ظرفیت تاریخ خودش بتواند راحت تر در مسیر توسعه شهری حرکت کند و موفق هم میشود، امروز در یزد خبری از آسمان خراش ها نیست! شهر دارای یک معماری تقریبا واحد است و زمانی که شما در شهر قدم میزنید با یک روح واحد و منسجم در اجزای مختلف شهری روبرو هستید!یا در قلب اروپا میتوان مثال شهر ونیز، پاریس یا لندن را زد! از انجایی که این شهر ها دارای هویت های تاریخی هستند توسعه شهری در این شهر ها قایم بر این هویت تاریخی است، هنوز در اطراف موزه ها، بازارها قلعه ها و ... معابر به سبک قرن 18 بازسازی میشوند، در قسمت هایی هنوز تاکسی های دهه 60 و 70 مورد استفاده قرار می گیرند تا علاوه بر جذب توریست و ایجاد جذابیت بصری، آینه ای از فرهنگ و تاریخ آن شهر برای مردم باشند! اما  در کرمان ما شروع به پل سازی هایی میکنیم که باعث جلوگیری از ثبت نام کرمان در فهرست شهر های تاریخی یونسکو میشود و این یعنی محروم ماندن از یک منبع درآمد پایدار برای مردم  در حالی که این پل ها حتی به وظیفه اصلی خودشان یعنی تسهیل در عبور و مرور و حل ترافیک نیز کمک چندانی نکردند!!

به عنوان مثال فرض کنید توریستی خارجی یا گردشگری از فرودگاه کرمان به سمت بازار سنتی کرمان می آید در مسیرش چه می بیند! ساختمان های مدرنی که مشابه آن را در کشور های غربی دیده است! پل های بزرگ و بتنی و بی روح! به میدان آزادی می رسد که پر شده است از بوته ها و درختچه ها و عاری از هرگونه نماد و المان به عنوان میدان اصلی شهر! کمی جلوتر قبل از تقاطع سمیه ترافیک سنگین و مردمی دست و پا شکسته و بیمار خسته و ... به دلیل وجود مراکز درمانی و پزشکی و بعد از چهارراه نمونه کوچک و کپی شده برج العرب در دبی و این سیر حرکت در وضعیت عجیب و غریب ادامه دارد تا به بازار های سنتی کرمان میرسد و ناباورانه به آهن هایی می رسد که دیوار به دیوار بافت سنتی بنا شده اند برای ساخت سینی سنتر!!!

این یعنی کرمان بر اساس سو مدیریت در چند دهه امروز به شهری بی هویت تبدیل شده است  و از انجایی که مردم هر روز در تعامل با شهر هستند و از ان اثر میپذیرند و اثر میگذارند که این بی هویتی شهری در گذر زمان منجر به 

فراموشی تاریخی و دقیق تر بی هویتی عمومی می شود!

و بی هویتی عمومی یعنی مردمانی سردرگم، بی روح و شروع نابهنجاری های مختلف اجتماعی در سطوح مختلف!

این وضعیت محصول چند ده  ناتوانی در حل مسله برندینگ و هویت شهری در کرمان است که امروز کرمان را به شهری بی هویت تبدیل کرده است لذا به نظر می آید یکی از موضوعات مهمو در الویت شورای شهر و شهرداری در کرمان سرسامان دادن این وضعیت بهم ریخته هویتی فرهنگی در کرمان با عنایت به بافت بومی و تاریخی  آن است!