کد خبر: 78669

در گفتگو با دکتر بابایی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر

باید به جایگاه دانشجو وتاثیر تفکر دانشجویی بر جامعه توجه ویژه داشت وزمینه های تحرک وپویای دانشجویان را فراهم کنم.

دکترمحمود بابایی عضو هیئت علمی دانشگاه باهنر کرمان در گفت وگو با کرمان خبر در خصوص روز دانشجو ونقش وتاثیرگذاری دانشجوان در جامعه گفت:سبقه وپیشنه روز دانشجو بر میگردد به همان حوادث سال 1332 که معاون ریئس جمهور وقت آمریکا ریچارد نیکسون قصد سفر به ایران را برای بررسی تاثیر گذاری کودتای مرداد بر مردم ایران را کرد واین مسئله با اعتراض دانشجویان دانشگاه تهران همراه شد و در این ماجرا 3تن از دانشجویان کشته شدند.

وی در ادامه تصریح کرد:این اقدام دانشجویان در این زمان بخاطر جلوگیری از مداخلات آمریکا وتبلیغات رسانه ای آمریکا بود .

دکتر بابایی بابیان جایگاه واهیمت نقش دانشجو در جامعه اظهار داشت:دانشجویان ودانشگاه ها  که از اقشار ونهاد های اثر گذار جامعه محسوب میشوند.به فرموده مقام معظم رهبردانشگاه یکی از سلاح هامهم پیشرفت جامعه است

وی افزود :تفکر دانشجویی هیمشه بر جامعه تاثر گذاری مستقم دارد ودانشجو به عنوان یک منبع اطلاعاتی وآگاه در جامعه عمل میکند یکی از دلایل تاثیر گذاری دانشجویان پویایی وجوان بودن است که میتواند موثر باشدبارها شاهد این بوده ایم  اگر دانشجو سیاسی باشد آن جامعه سیاست موفقی را دنبال خواهد کرد اما اگر دانشجویان سیاست زده باشند رفتار های اجتماعی در جامعه هم سیاست زده خواهد بود.

بابایی در پایان خاطر نشان کرد :باید به جایگاه دانشجو وتاثیر تفکر دانشجویی بر جامعه توجه  ویژه داشت وزمینه های تحرک وپویای دانشجویان را فراهم کنم.