کد خبر: 75630

فضای مجازی یکی از فرصت هایی است که زنان و جوانان اروپایی جذب خونخوارترین تروریستهای تاریخ می شوند. گردان الخنسا گروهی از دختران و زنانی است که از طریق تبلیغات اینترنتی خانه و زندگی خود را در غرب رها کرده و اکنون به صورت ملکه های خونخوار داعش درآمده اند.

مشاهده فیلم