کد خبر: 10053

مسعود جعفری جوزانی گفت: ۳ نفر از نامزدهای دور یازدهم ریاست جمهوری به من پیشنهاد ساخت فیلم انتخاباتی شان را داده اند. پیشنهاداتی که هنوز به توافق قطعی روی آن نرسیده است.

مسعود جعفری جوزانی احتمال ساخت فیلم انتخاباتی نامزدهای یازدهمین دوره ریاست جمهوری را تأیید کرد.


پیش از این در برخی از سایت های خبری اعلام شده بود که جعفری جوزانی با توافقات صورت گرفته قرار است که فیلم انتخاباتی تیم دولت را بسازد، اما جوزانی در عین تکذیب نکردن این خبر آن را تأیید هم نکرد و فقط به گفتن احتمال ساختن فیلم انتخاباتی یکی از نامزدها بسنده کرد.


به گفته جعفری جوزانی تا به امروز سه نفر از نامزدهای انتخابات خرداد امسال به او پیشنهاد ساخت فیلم انتخاباتی را در جریان رقابت های انتخاباتی داده اند اما سرنوشت این پیشنهادها همچنان نامشخص است.


جوزانی ادامه داد: هنوز با هیچ کدام از این سه نامزد انتخابات برای شرکت در تیم تبلیغاتی او و ساختن فیلم انتخاباتی به توافق نرسیده ام.


بازار شایعات ورود سینمایی ها به عرصه انتخابات با نزدیک شدن به روز ۲۴ خرداد، روز به روز در حال داغ تر شدن است. پیش از این از احتمال ساخت فیلم انتخاباتی حسن روحانی، یکی دیگر از نامزدهای انتخابات توسط فریدون جیرانی هم سخن گفته شده بود. احتمالی که فریدون جیرانی چند روز پیش نه آن را تأیید و نه رد کرده بود.

ادامه اخبار