کد خبر: 11949

در جلسه هیأت اجرایی مرکزی انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری امروز به ریاست مصطفی محمد نجار وزیر کشور و رئیس این هیأت سید صولت مرتضوی معاون سیاسی وزیر کشور به عنوان دبیر ستاد انتخابات کشور انتخاب شد.

اولین جلسه هیأت اجرایی مرکزی انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری امروز به ریاست مصطفی محمد نجار وزیر کشور و رئیس هیأت اجرایی مرکزی انتخابات تشکیل شد.

در این جلسه بنا به پیشنهاد مهندس مصطفی محمد نجار و تأیید هیات اجرایی مرکزی انتخابات سید صولت مرتضوی معاون سیاسی وزیر کشور به عنوان دبیر ستاد انتخابات کشور انتخاب گردید و با اتفاق آراء بختیاری به عنوان نایب رئیس هیأت اجرایی انتخاب شد.

بر اساس این گزارش ؛ سید صولت مرتضوی علاوه بر دبیری ستاد انتخابات کشور، دبیری هیأت اجرایی مرکزی را نیز به عهده خواهد داشت.

ادامه اخبار