کد خبر: 13831

امام جمعه میاندوآب:

امام جمعه میاندوآب گفت: با حضور گرم مردم در انتخابات، مستکبران رسوا می شوند. خبرگزاری فارس: مستکبران رسوا می شوند

ظهر امروز محمدجواد قهرمانی در خطبه های نماز جمعه این هفته، اظهار داشت: بندگی خداوند ایجاب می کند که در تمام امور زندگی تقوای الهی را رعایت کنیم تا به قله های عزت و افتخار برسیم.

وی بر لزوم رعایت تقوا در زندگی روزمره تاکید کرد و گفت: امروز رعایت تقوا بر انسان ها از نان شب هم واجب تر است و با مسلح کردن خود به تقوای الهی، می توانیم خود را در برابر لغزش ها، آفت ها و آسیب ها بیمه کنیم.

قهرمانی افزود: وظیفه امام جمعه دعوت به تقواست و نهادینه شدن تقوا در دل های مؤمنان سبب ارتقا شاخص های معنویت گرایی و کاهش جرایم اجتماعی و خانوادگی می شود.

امام جمعه میاندوآب بر لزوم تحقق مطالبات رهبری در عرصه های سیاسی اشاره کرد و ابراز داشت: تمام تحلیلگران بین المللی در زمینه های بنیادهای فکری و تغذیه فکر و اندیشه چشمان خود را به ملت ایران دوخته اند تا ببینند شعار سال جاری توسط ملت ایران چگونه محقق می شود؟

وی تصریح کرد: دشمنان اسلام با همه توان خود و با بهره گیری از ابزارهای مختلف، سخت گیرانه ترین تحریم ها و فشارهای روانی، سیاسی، نظامی و اقتصادی را بر ملت ایران وارد کردند تا این چنین وانمود کنند که ملت ایران از نظام اسلامی خسته شده است.

قهرمانی خاطرنشان کرد: مردم با حضور گرم در پای صندوق های رای سبب رسوایی مستکبران خواهند شد و دشمنان، نادم و پشیمان از در عذرخواهی به سمت ملت ایران دست گدایی دراز می کنند.