کد خبر: 14965

داوطلب کاندیداتوری در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: بدون شک تا پایان انتخابات در میدان رقابت ها باقی خواهم ماند و با قوت تمام هاشمی و سایر کاندیداهای شاخص اصولگرا را هم به چالش خواهم کشید.

اکبر اعلمی داوطلب کاندیداتوری در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ به این سئوال که آیا با توجه به آرایش سیاسی موجود کشور برای حضور در عرصه انتخابات به نفع کسی انصراف می دهید، گفت: کسانی که با بنده آشنا هستند به خوبی واقفند که از دیرباز و از زمانی که به عنوان یک روزنامه نگار در روزنامه سلام فعالیت می کردم، همواره یکی از منتقدین جدی هاشمی رفسنجانی و سیاست های وی و دولتش بوده ام و زمانی که مسئولیت ریاست جمهوری را عهده دار بود، از بیان صریح انتقاداتم نیز دریغ نمی کردم.

وی افوزد: بنابراین مادامی که بتوانم از حقوق اجتماعی خود یعنی حق انتخاب شدن استفاده کنم و به صورت غیرقانونی از این حق محروم نشوم، بدون شک تا پایان انتخابات در میدان رقابت ها باقی خواهم ماند و نه تنها به نفع کسی کنار نخواهم رفت بلکه سرسختانه و با قوت تمام، هاشمی رفسنجانی و سایر کاندیداهای شاخص اصولگرا را هم به چالش خواهم کشید و در این صورت مطمئن باشید که حرف برای گفتن بسیار است.

نماینده سابق مجلس افزود: اما اگر این بار نیز برخلاف قانون از حقوق اجتماعی خود محروم شوم، در این صورت مساله فرق خواهد کرد و ممکن است با همه توان از کسی حمایت کنم که افکارش کم و بیش متفاوت با کسانی است که امثال مرا از حقوق اجتماعی خود محروم می کنند.

اعلمی در پاسخ به این سئوال که رئیس ستاد انتخابات و تیم ستاد شما چه کسانی خواهند بود، اظهار داشت: نام افراد فعلا محرمانه است اما در همین حد می توانم به شما بگویم که همچون دوره قبلی بدون این که یک ریال هزینه کرده باشم، ستادهای مردمی بنده مرکب از افرادی که بدون کوچکترین چشم داشتی داوطلب همکاری هستند آماده تشکیل شدن است و فعلا بزرگترین تشکیلات و ستادم آذربایجان است و با فراهم شدن شرایط موج و گستره آن سراسر ایران را فراخواهد گرفت.

این داوطلب کاندیداتوری در یازدهیمن دوره انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد: با این وجود ستادهای انتخاباتی ام به طور رسمی در موعد قانونی تبلیغات کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری فعال می شوند و در آن زمان بعضی از اعضا و خصوصا نام روسای ستاد مرکزی و ستادهای فرعی انتخابات را معرفی خواهند شد.