کد خبر: 19539

مجلس در بودجه ۹۲ مصوب کرد

نمایندگان مجلس، سازمان تامین اجتماعی را مکلف کردند به افرادی که حداقل ۱۰ سال حق بیمه پرداخت کردند و به سن ۶۰ سال برای مردان و ۵۰ سال برای زنان رسیدند یا به هر دلیلی در سنین کمتر از موارد فوق، از کار افتاده شدند، مستمری پرداخت کند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز دوشنبه پارلمان و در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، بند الحاقی ۲۸ این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.

مجلس در این بند، سازمان تامین اجتماعی را مکلف کرد به افرادی که حداقل ۱۰ سال حق بیمه پرداخت کردند و به سن ۶۰ سال برای مردان و ۵۰ سال برای زنان رسیدند یا به هر دلیلی به تشخیص کمیسیون های موضوع ماده ۹۱ قانون تامین اجتماعی مصوب سوم تیر ماه ۱۳۵۴ و اصلاحات بعدی آن در سنین کمتر از موارد فوق از کار افتاده شده اند، ولی از حق مستمری برخودار نمی شوند، با تناسب با سنوات پرداخت حق بیمه، حقوق بازنشستگی پرداخت کند. افرادی که کمتر از ۱۰ سال حق بیمه پرداخت کرده اند می توانند با پرداخت مابه التفاوت حق بیمه، اعم از حق کارگر و کارفرما تا ۱۰ سال به نرخ سال جاری، از امتیاز بازنشستگی این بند برخودار شوند.