کد خبر: 24371

یک عضو شورای مرکزی فراکسیون رهروان ولایت گفت: فراکسیون رهروان هفته آینده با حسن روحانی، رییس جمهور منتخب دیدار می کند.

  اسماعیل جلیلی با بیان این مطلب اظهار کرد: فراکسیون رهروان در جلسه ای که امروز صبح داشته است به این نتیجه رسید که نشستی با رییس جمهور منتخب مردم داشته باشد.

وی در این باره که آیا فراکسیون رهروان ولایت در معرفی اعضای کابینه افرادی را به دولت جدید معرفی خواهد کرد یا خیر؟ گفت: با توجه به اینکه آقای روحانی در نظر دارد که در انتخاب اعضای کابینه اش مجلس و کمیسیون های تخصصی آن یک طرف مشورت وی باشند لذا معتقدم که مجلس در تعیین کابینه یک طرف مشورت روحانی است.

جلیلی خاطرنشان کرد: با همه این تفاسیر مهم این است که از کمیسیون های تخصصی در این زمینه مشورت به عمل خواهد آمد.