کد خبر: 24446

معاون «اردوغان» :

معاون نخست وزیر ترکیه با تکرار تهدیدهای آنکارا علیه تظاهرات کنندگان گفت که در صورت لزوم، ارتش وارد عمل خواهد شد تا به اوضاع سامان دهد.

  دولت ترکیه تهدید کرد که برای توقف تظاهرات های ضد دولتی و مخالفت ها با سیاست های « رجب طیب اردوغان» ، از ارتش استفاده خواهد کرد

« بولنت آرینچ» معاون نخست وزیر ترکیه امروز به رغم تداوم سرکوب تظاهرات ها در استانبول و آنکارا گفت: ارتش ترکیه در صورت لزوم برای برقراری نظم وارد عمل خواهد شد.