کد خبر: 24485

بر اساس آرای شمارش شده در ۳۶۴ شهر کشور از جمله مراکز استان ها، اصولگرایان نزدیک به ۷۰ درصد کرسی های شوراهای شهر را به خود اختصاص داده و مستقلان و اصلاح طلبان در رده های بعدی قرار دارند.

جمع بندی گزارش های ارائه شده از سوی خبرنگاران خبرگزاری در ۳۶۴ شهر کشور (شامل مراکز استان ها) حکایت از آن دارد که کاندیداهای اصولگرا و منتسب به این جریان با پیروزی قاطع در انتخابات روز جمعه ۲۴ خرداد، حدود ۷۰ درصد کرسی های شوراهای این شهرها را از آن خود کرده اند.

بنا بر این گزارش، در اکثر کلانشهرها و شهرهای بزرگ از جمله تهران، مردم در انتخابات شوراها نامزدهای اصولگرا را انتخاب کرده اند. نامزدهای مستقل و اصلاح طلب در رتبه های بعدی قرار دارند.