کد خبر: 3845

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس آمادگی تصویب قوانین سختگیرانه برای حفظ اراضی کشاورزی را دارد.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار نوروزی خود با اعضای مجمع نمایندگان مازندران با اشاره به قابلیت های مختلف طبیعی و اقتصادی مازندران تدوین نقشه راه و ترسیم سندراهبردی توسعه را ازالزامات جدی استان مازندران دانست و مجمع نمایندگان را مامورکرد در اسرع وقت این سند را تدوین و عملیاتی کنند.

وی در همین راستا بر انجام مطالعات آمایشی برای تعیین الویت های توسعه در مازندران تاکید کرد.

لاریجانی ضمن ابراز خرسندی از راه اندازی دفتر مجمع نمایندگان مازندران در مرکز استان این اقدام را گامی در جهت همگرایی نخبگان و حرکتی برای انجام کار گروهی دانست و خاطرنشان کرد: دفتر مجمع کارگروه هایی تشکیل دهد تا در زمینه های مختلف توسعه مطالعات دقیق انجام دهد.

وی درادامه افزود: وقتی پس از مطالعات کارشناسی چند اولویت استانی مشخص شد آنگاه دولت های مختلف می توانند آن را پیگیری کنند.

رئیس مجلس نهم با اشاره به محدودیت های منابع و اعتبارات دولتی استفاده از ظرفیت بخش خصوصی را از دیگر الزامات توسعه مازندران برشمرد و از اعضای مجمع نمایندگان خواست پس از تدوین سند توسعه استان حداکثر تا شهریور ماه مقدمات برگزاری همایش ظرفیت های سرمایه گزاری در مازندران را فراهم کنند.

لاریجانی در ادامه این دیدار با اشاره به ضعیف بودن قوانین مرتبط با حفظ اراضی کشاورزی، نسبت به تغییر کاربری اراضی کشاورزی مازندران و ساخت و ساز بی رویه هشدار داد و تغییر کاربری بی رویه را اقدامی خیانت آمیز خواند و تصریح کرد: مجلس آمادگی تصویب قوانین سختگیرانه در جهت حفظ اراضی کشاورزی را دارد.

وی در همین رابطه با تاکید بر تامین زمین مورد نیاز واحد های گردشگری و شهرک سازی در زمین های کم ارزش با رعایت قوانین و مقررات را راهی برای جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز دانست.

لاریجانی با اشاره به کشاورزی بودن استان مازندران ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی مرتبط با بخش کشاورزی را از ضروریات استان مازندران دانست و گفت: بهتر است یارانه ها در بخش کشاورزی مصرف شود و با استفاده از تسهیلات بانکی کم بهره صنایعی که برای محصولات کشاورزی ارزش افزوده می آفریند در مازندران احداث شوند.

بر اساس این گزارش در این دیدار هریک از نمایندگان حاضر گزارشی از حوزه انتخابیه خود ارائه و در مورد اولویت های توسعه در استان مازندران و کارکرد دفتر مجمع نمایندگان نکاتی را مطرح کردند.