کد خبر: 38558

مشاور رئیس جمهور کشورمان گفت: شخص آقای جهانگیری به عنوان معاون اول رئیس جمهور، مسئول پیگیری واریز ۱۶ میلیارد تومان به حساب دانشگاه ایرانیان احمدی نژاد است.

به گزارش افکارنیوز، " اکبر ترکان" رئیس گروه مشاوران رئیس جمهور درباره ماموریت های جدید خود در دولت گفت: بنده ماموریت یافته ام که ظرف ۶۰ روز، چهار سازمانی را که مدیریت آنها به بنده واگذار شده از نظر ساختاری بررسی و پیشنهادات خود را به دولت ارائه دهم.

وی افزود: در حال حاضر ۴ روز از خدمت خود را انجام داده و ۵۶ روز دیگر باید نتیجه را اعلام کنم.

ترکان درباره پیگیری واریز ۱۶ میلیارد تومان به حساب احمدی نژاد در راستای تاسیس دانشگاه ایرانیان گفت: بنده در این راستا وظیفه ای را ندارم و شخص آقای جهانگیری به عنوان معاون اول مسئول پیگیر این موضوع است.

لازم به یادآوریست برخی از منابع خبری پیش از این اعلام کرده بودند مبلغ ۱۶۰ میلیارد ریال (۱۶ میلیارد تومان) در آخرین روز دولت احمدی نژاد از حساب ریاست جمهوری برداشت شده و به حساب دانشگاه بین المللی ایرانیان محمود احمدی نژاد واریز شده است.