کد خبر: 3985

یک سایت اینترنتی وابسته به ضدانقلاب، نسبت به آزادی فعالیت تاج زاده و ارسال نامه به خارج از زندان ابراز تعجب کرد.

یکی از بارزترین مولفه های فعالیت سیاسی برخی زندانیان، ارسال پیام هایی از درون سلول در شرایطی است که از بیرون خبر ندارند!

برای نویسنده این سؤال جدی سرجای خود باقی است که افرادی نظیر آقا مصطفی تاج زاده، چگونه می توانند از مسائل روز آگاه باشند، بی آنکه سایت ها و رسانه های مختلف را بررسی کنند؟ شبکه های تلویزیونی و ماهواره ای را ببینند؟

در ادامه این مطلب آمده است: سایت هایی که پیام های این افراد زندانی را منتشر می کنند بی آنکه شرایط این دوستان را کاملا توضیح دهند، باید بررسی کنند که چنین معجزه ای چگونه واقع شده است!

نویسنده خودنویس تصریح کرد: البته سؤال بنده به هیچ وجه ربطی به سؤال های رسانه های حاکمیت ندارد، اما مایل هستم بدانم که اطلاعات به روز یک زندانی سیاسی که اغلب درون سلول انفرادی است، چگونه « به روز» می شود و چگونه می تواند این همه به بیرون نامه نگاری کند!

علت حساسیت و مشکوک شدن رسانه های ضدانقلاب نسبت به فعالیت های تاج زاده از این جهت است که در بحبوحه آشوبگری فتنه گران، ویدئوی اظ

ادامه اخبار