کد خبر: 4013

نشست خبری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین محمدرضا باهنر با موضوع بررسی مسائل سیاسی روز کشور برگزار می شود.

  نشست خبری محمدرضا باهنر با موضوع بررسی مسائل سیاسی روز کشور تشکیل می شود.

این نشست فردا پنجشنبه، ۱۵ اسفند ساعت ۱۰ صبح در خیابان خالد اسلامبولی برگزار خواهد شد.