کد خبر: 4082

قطر و عربستان حمایت مالی از مجموعه های مامور در طرح فتنه انتخابات آینده را به عهده گرفته اند.

منابع مطلع گزارش دادند: منطقه شاهد تحرکات گسترده هم پیمانان امریکا و عناصر جاسوسی مرتبط با سرویس اطلاعاتی امریکا (سیا) درجهت ایجاد فتنه در ایران همزمان با انتخابات ریاست جمهوری است.

این منابع تاکید کرد: مقامات غربی با برخی از حکام عرب حوزه ی خلیج فارس دیدارهای محرمانه ی داشته اند و تصمیم دارند با ایجاد آشوب در ایران به هنگام انتخابات و بکارگیری مجموعه ی گروه های ترورریستی، عملیات خرابکاری را در تعدادی از شهرهای ایران انجام دهند.

این شبکه خبری ادامه داد: غربی ها از افراد ضعیف النفس و وابسته ی خارج نشین که در رکاب امریکا و حکام عرب حوزه ی خلیج فارس به ایران خنجر می زنند در جو سازی روانی بهره می گیرند و قطر و عربستان حمایت مالی از این مجموعه های مامور درطرح فتنه را بعهده گرفته اند.

منابع مذکور اضافه کرده اند. چون دشمنان ایران از تهدیدات و تحریم ها چیزی بدست نیاورده اند فتنه افروزی از طریق اخلال در انتخابات پیش رو در ایران را در دستور کار قرار داده اند.