کد خبر: 4438

نقش حضرت امام و رهبر انقلاب در رستاخیز اسلامی

گردش تحولات جهان عرب به سمتی پیش رفت که در کارزار انقلاب های این کشورها، بار دیگر ایران و ایالات متحده رودرروی یکدیگر قرار گیرند.

  گردش تحولات جهان عرب به سمتی پیش رفت که در کارزار انقلاب های این کشورها، بار دیگر ایران و ایالات متحده رودرروی یکدیگر قرار گیرند. تا آستانه سقوط برخی رژیم های عربی چون مصر یا تونس، آمریکا و اروپا در صف متحدان حکومت های سابق و ایران در نقش دوستان جنبش های اسلامی و انقلابی ظاهر شدند.

بعد از عبور انقلابیون از پل پیروزی، طرف های غربی تلاش کردند از رژیم پیشین فاصله گرفته و به انقلابیون نزدیک شوند؛ اما معادله رقابت و تقابل تهران و واشنگتن همچنان باقی ماند.

محور نگرانی اردوی غرب در این عرصه در قالب یک عبارت آشنا بیان می شود: ایران نباید به الگویی برای ایجاد یک نظام معارض با جهان سرمایه داری تبدیل شود. به این صورت، محافل سیاسی و خبری ایالات متحده و اروپا بیشترین حساسیت و واکنش را نسبت به فرمایشات، مواضع و گفت وگوهای رهبر حکیم انقلاب اسلامی در باب جنبش های بیداری اظهار داشته اند.

این باور جمعی تحلیلگران خاورمیانه است که دور تازه تحریم ها و تهدیدها علیه ایران، با چشم انداز متوقف ساختن روند مراودات تهران و پایتخت های انقلابی خاورمیانه طراحی و اجرا می شود.

با این وصف، موج تهدیدها و تحریم ها راه نزدیکی و تماس ایران و جنبش های بیداری را نبست و بر پایه سیاستی که در این ۲ سال از سوی رهبر مدبر انقلاب طراحی و تدوین شد، تهران عزم خویش در یاری و همراهی نسل جدید انقلابیون عرب را راسخ تر ساخت. بالاترین مرجع دینی - سیاسی مسلمانان جهان، بخش غالب مباحث خویش در عرصه جهانی را به جنبش های بیداری اختصاص داد، شخصاً به گشایش بزرگ ترین همایش بیداری اسلامی اهتمام ورزید و در نهایت با ارائه یک نظریه مدون و مبسوط در باب بیداری اسلامی، راهبردهای عبور از عصر استبداد و ورود به دوران مردم سالاری را به نیروهای مبارز مسلمان عرضه کرد و در نهایت در چندین نشست و دیدار، مسئولان امور دیپلماسی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را به تامین نیازها و تحقق آرمان های انقلابیون مصمم ساخت.* شناسنامه جنبش ها از منظر رهبر انقلاب

پایه و اساس رفتارشناسی ایران در عرصه جنبش های نوین خاورمیانه را سیاست ها و خطوط مشی رهبر انقلاب شکل می دهد. حضرت معظم له در مهم ترین فرمایشات شان پیرامون هویت و اهداف جنبش ها، اصول زیر را به عنوان شناسنامه جنبش ها معرفی فرمودند:

احیا و تجدید عزت و کرامت ملی که در طول زمان با دیکتاتوری حاکمان فاسد و سلطه سیاسی آمریکا و غرب، درهم شکسته و پایمال شده است.

بر افراشتن پرچم اسلام که عقیده عمیق و دلبستگی دیرین مردم است و برخورداری از امنیت روانی و عدالت و پیشرفت و شکوفایی که جز در سایه شریعت اسلامی به دست نخواهد آمد.

ایستادگی در برابر نفوذ و سلطه آمریکا و اروپا که در طول ۲ قرن بیشترین لطمه و خسارت و تحقیر را بر مردم این کشورها وارد آورده اند.

مبارزه با رژیم غاصب و دولت جعلی صهیونیست که استعمار آن را چون خنجری در پهلوی کشورهای منطقه فروبرده و وسیله ای برای ادامه سلطه اهریمنی خود ساخته و ملتی را از سرزمین تاریخی خود بیرون رانده است.