کد خبر: 46856

روزنامه نیویورک تایمز مدعی شد: وجود هزاران سانتریفیوژ پیشرفته و نیروگاه پلوتونیوم، چالشی سخت برای کاهش سرعت برنامه اتمی ایران است.

به گزارش افکارنیوز، روزنامه نیویورک تایمز در مقاله ای تحت عنوان" در مذاکرات اتمی، پیشرفت های تکنولوژیکی ایران تهدیداتی برای غرب است" مدعی شد: وجود هزاران سانتریفیوژ پیشرفته و نیروگاه پلوتونیوم، چالشی سخت برای کاهش سرعت برنامه اتمی ایران است.

این روزنامه مدعی شد: اگر تهران خواهان غنی سازی حتی در سطح پایین باشد، غرب قطعا بازرسی های سرزده بسیار بالاتر از حدی که تهران در گذشته پذیرفته را درخواست می کند.


در ادامه این گزارش آمده است: دو طرف با نقاط قوت و ضعف خود روز سه شنبه وارد نشست ژنو شدند: ایران با برنامه هسته ای آمده که حاضر نیست آن را کنار گذارد و غرب با تحریم های اعمال شده علیه ایران وارد شده است.

این روزنامه می افزاید: اگر ایران بخواهد غنی سازی اورانیوم خود را حتی در حد پایین نگاه دارد، آمریکا خواهان بازرسی گسترده بازرسان آژانس از تأسیسات هسته ای این کشور خواهد شد.