کد خبر: 46936

کمر درد امان وزیر امور خارجه را بریده

ظریف بصورت درازکش به ژنو رفت!

گروه سیاسی - پس از اینکه محمد جواد ظریف در صفحه فیس بوکش نوشت از خواندن تیتر روزنامه صبح کمردرد عصبی گرفته گویا این درد وزیر امور خارجه را همچنان رها نکرده تا در راه ژنو به صورت خوابیده در هواپیما با مشاوران و معاونانش درباره مذاکرات رایزنی کند.