کد خبر: 48472

دکتر ایزدی با تاکید بر اینکه عملکرد دولت با «مجوز» همراه است، از بازی برد – برد ایران در قبال آمریکا سخن گفته است.

به گزارش افکارنیوز، دکتر فواد ایزدی، استاد دانشگاه تهران است که تفکر و مواضع اش را با رسانه ها نیز در میان می گذارد تا در دنیای اندیشه های متفاوت، مسیرهای درست بیشتر چکش کاری شوند. این بار در گفت و گویی کوتاه از دیپلماسی دولت دکتر حسن روحانی با ما سخن گفته است. وی در این گفت و گو با تاکید بر اینکه عملکرد دولت با «مجوز» همراه است، از بازی برد – برد ایران در قبال آمریکا سخن گفته است. گفته هایش علارغم در بر گرفتن بازی «حاصل جمع جبری مثبت» ، معنای دیگری از برد را نیز در بر می گیرد که بیش از هر چیز در حوزه داخلی و ملی خود را نمایان می سازد.

آقای دکتر نگاه و نظر شما درباره رویکرد کنونی دولت در خصوص مذاکره و رابطه آمریکا چیست؟ آیا موافق این روند هستید که در حال انجام است؟

ابتدا لازم است بگویم که رئیس جمهور با رای مردم روی کار آمده است. مسئله بعدی این است که در نظام جمهوری اسلامی ایران مقام معظم رهبری سیاست های کلان کشور را تعیین می کنند. حوزه سیاست خارجی نیز از جمله مسائل کلان کشور است. با توجه به اینکه دکتر حسن روحانی در دوره رقابت های انتخاباتی از چرخیدن اقتصاد کشور سخن به میان آورده بود پس از پیروزی از مقام معظم رهبری اجازه خواست که در این مسیر گام بردارند و در خصوص مذاکره با آمریکا اقدام کند. مقام معظم رهبری نیز بر اساس سنت پیشین همواره از منتخب مردم حمایت کرده است، به دولت وی اجازه دادند که می تواند در این مسیر گام بردارد. ایشان با اینکه فرموده بودند به مذاکره با آمریکا خوش بین نیستند با این وجود چنین مجوزی را به دولت داده اند.

به عقیده شما آیا دولت مسیر موفقت آمیزی را دنبال خواهد کرد؟


مسیری را که دولت در حال رفتن است بازی برد – برد است. یعنی اینکه اگر دولت موفق شود، تحریم ها علیه ایران نیز برداشته خواهد شد اما اگر آمریکا همانند دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی فقط به دنبال امتیاز باشد و نخواهد گامی به سمت منافع ایران بردارد و در نتیجه موفقیتی برای دولت روحانی حاصل نشود، باز هم ایران برنده است.

به این دلیل که در داخل کشور اجماعی کلی شکل می گیرد. تا کنون برخی از بر این اعتقاد بوده اند که دولت آمریکا تمایل دارد با ایران ارتباط برقرار کند و حتی گام های لازم را بر می دارد، اما این مقامات جمهوری اسلامی هستند که علاقه ای نشان نمی دهند. حال حرکت دولت روحانی به این سمت موید این مسئله است که اتفاقا جمهوری اسلامی گام های کافی و مورد نیاز را بر می دارد و این آمریکا است که عقب نشینی می کند و چون با صداقت عمل نمی کند، مقصر ایجاد چنین فضایی است. بر این اساس است که می گویم ایران در هر صورت برنده دیپلماسی کنونی دولت است.