کد خبر: 61053

معاون وزیر خارجه ایران درباره مذاکرات کارشناسی ایران و ۱+۵ که در وین در حال انجام است گفت: این مذاکرات در ادامه گفت وگو هایی است که ایران با آژانس انجام می دهد و درپی سفر آمانو انجام می شود. نشست گفت وگو با نمایندگان ۱+۵ ادامه پیدا خواهد کرد و اگر لازم باشد این نشست فردا نیز ادامه می یابد.

به گزارش افکارنیوز ، سیدعباس عراقچی در حاشیه کنفرانس مطبوعاتی وزیران خارجه ایران و روسیه در جمع خبرنگاران درباره نتایج ملموس نشست کارشناسان افزود: تاریخ آغاز به کار گام اول و اقداماتی که هر دو طرف باید انجام دهند و مکانیزم ها و سازوکارهای اجرایی آن در این نشست مشخص و اعلام خواهد شد.

معاون وزیر امور خارجه در پاسخ به این پرسش که سنای آمریکا گفته است از تصویب تحریم های بیش تر خودداری می کند، گفت: توافق ژنو با مبنای این تفاهم است که هیچ تحریم جدیدتری نباید وضع شود؛ مسلما اگر هم تحریم جدیدی بخواهد صورت گیرد روند توافق ژنو را متوقف خواهد کرد و بنابراین تصمیم سنا نیز در همین رابطه است.