کد خبر: 63707

افضلی فرد:

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از وصول بدهی نفتی بابک زنجانی خبر داد.

به گزارش افکارنیوز ، مصطفی افضلی فرد نماینده مردم اردبیل و سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: طبق اعلام نظر مقامات ذیربط، بابک زنجانی بدهی نفتی خود را در خصوص فروش نفت پرداخت کرده و این مبلغ دریافت شده است.

وی با بیان اینکه تا کنون استعلامی در این باره از سوی کمیسیون اصل ۹۰ صورت نگرفته است، افزود: مرجعی که گفته آن در این باره سندیت دارد مقامات بانک مرکزی هستند و بر اساس اعلام مقامات مربوطه، این بدهی بابک زنجانی وصول شده است.