کد خبر: 63798

کاردار یونان به دلیل کارشکنی به وزارت امور خارجه احضار شد. این در حالی است که سایت این وزارتخانه در خبر احضار وی از به کار بردن لفظ «فتنه ۸۸» خودداری کرد.

به گزارش افکارنیوز ، به دنبال اقدام هیئت پارلمانی اتحادیه اروپایی در دیدار با برخی محکومین فتنه ۱۳۸۸ در محل سفارت یونان در کشورمان، کاردار یونان احضار شد.

البته این در حالی است که سایت وزارت امورخارجه در اقدامی تعجب برانگیز از لفظ «حوادث ۱۳۸۸» به جای «فتنه ۱۳۸۸» استفاده کرده است.