کد خبر: 67266

مهدی هاشمی از متهمان فتنه ۸۸، تردد مکرر و روزانه ای به دفتر هیات امنای دانشگاه آزاد در میدان شهید باهنر (نیاوران) تهران دارد.

به گزارش افکارنیوز ، ندای انقلاب با انتشار این خبر نوشت: او روزگاری در طبقه ششم این ساختمان مسئولیت رئیس دفتری هیات امنای دانشگاه آزاد را بر عهده داشت که امروز این مسئولیت بر عهده برادر کوچکش یاسر است.

در گذشته از طبقه ششم این ساختمان که امروز محل تردد وی است اسناد مهمی درباره برخی قراردادهای نفت و گاز، اسناد مالی غیرمرتبط با دانشگاه آزاد، اسناد محرمانه دولتی و نیز گزارش های مرتبط با یکی از متهمان فتنه ۸۸ به دست آمده است.

این سایت در خبر دیگری نوشت: عمار، ک، بازداشتی فتنه ۸۸ و از گردانندگان سابق سایت های بدنام وابسته به فتنه گران که پدر وی از استانداران زمان خاتمی بوده، قرار است به زودی به عنوان سردبیر خبرگزاری دانشگاه آزاد منصوب شود. پیش از این (نسرین. و) بازداشتی دیگر فتنه ۸۸ به عنوان دبیر سیاسی روزنامه ایران منصوب شده بود.

دانشگاه آزاد از مراکزی است که فتنه گران در گذشته در پوشش آن به برخی اقدامات ضدقانونی نظیر پولشویی و راه اندازی سایت و رسانه های مختلط جهت دروغ پراکنی علیه نظام استفاده کرده اند.