کد خبر: 676

اعضای هیئت نظارت بر انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری و انتخابات میاندوره ای مجلس نهم در استان تهران تعیین شدند.

  اعضای هیئت نظارت بر انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری و انتخابات میاندوره ای مجلس نهم در استان تهران تعیین شدند.

بر اساس این گزارش، قاسم محمدتهرانی به عنوان رئیس هیئت نظارت انتخاب شده و فیروز اصلانی، صادقی مقدم، نصر اصفهانی و حجت الاسلام رسول جلیل زاده، اعضای این هیئت را تشکیل می دهند.

اعضای هیئت نظارت بر انتخابات تهران با حکم رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری فعالیت خود را آغاز کرده اند.

اعضای هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات ۹۲ نیز در آذر ماه امسال (۹۱) در اجرای ماده ۲ قانون نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و چهارمین انتخابات میاندوره مجلس خبرگان رهبری تعیین و به وزارت کشور معرفی شده بودند.

اعضای این هیئت را آیت الله احمد جنتی (دبیر شورای نگهبان) ، آیت الله محمد یزدی (عضو فقهای شورای نگهبان) ، محمدرضا علیزاده (قائم مقام شورای نگهبان) ، عباسعلی کدخدایی (سخنگوی شورای نگهبان) ، حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی (معاون اول قوه قضائیه) ، محسن اسماعیلی (عضو حقوقدان شورای نگهبان) و محمدرضا میرشمسی تشکیل می دهند.

مکانیزم انتخاب اعضای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات بدین شکل است که پیش از شروع انتخابات، از سوی شورای نگهبان پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد (به عنوان هیئت مرکزی نظارت) ، با اکثریت آرا انتخاب و به وزارت کشور معرفی می‏ شوند.