کد خبر: 67792

ضرب الاجل یک هفته ای معاون اول رئیس جمهور؛

اسحاق جهانگیری طی بخشنامه ای دستگاه های اجرایی را مکلف کرد، ظرف یک هفته پس از ابلاغ بخشنامه، برای تهیه و ارسال گزارش تخلفات صورت گرفته در مورد شناسایی و مجازات ویژه خواران و صاحبان درآمدهای غیرموجه اقدام کنند.

به گزارش افکارنیوز ، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، در راستای اجرای دستور رئیس جمهور مبنی بر شناسایی و پیگیری اشخاصی که با تبانی و کسب امتیازات خاص، زمینه سوء استفاده و درآمدهای غیر قانونی و غیر موجه را بویژه در شرایط تحریم فراهم کردند، بخشنامه مهمی از سوی معاون اول رئیس جمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد.

بر اساس این بخشنامه، تمام دستگاههای اجرایی مکلف شدند تا ظرف یک هفته پس از ابلاغ آن برای تهیه گزارش تخلفات صورت گرفته و اقدامات خلاف قانون در خصوص دستور اخیر رئیس جمهور مبنی بر شناسایی و مجازات ویژه خواران و صاحبان درآمدهای غیر موجه به صورت دقیق و با ذکر مشخصات کامل اشخاص ذی ربط اعم از دولتی و غیر دولتی و میزان تخلف و ارسال آن به دفتر معاون اول رئیس جمهور با رعایت طبقه بندی، اقدام کنند.

بخشنامه مذکور در تاریخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۲ از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.

متن کامل بخشنامه به شرح زیر است:

بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداریهای سراسر کشور

در اجرای دستور شماره ۱۵۶۶۶۷ مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۲ ریاست محترم جمهوری مبنی بر شناسایی و پیگیری اشخاصی که با تبانی و کسب امتیازات خاص، زمینه سوء استفاده و درآمدهای غیر قانونی و غیر موجه را بویژه در شرایط تحریم فراهم کردند و برای حراست از حقوق مردم و بیت المال، مقتضی است کلیه دستگاههای اجرایی ظرف یک هفته پس از ابلاغ این بخشنامه نسبت به تهیه گزارش در خصوص موارد زیر به صورت دقیق و با ذکر مشخصات کامل اشخاص ذی ربط اعم از دولتی و غیر دولتی و میزان تخلف و ارسال آن به دفتر معاون اول رئیس جمهور با رعایت طبقه بندی تا در کارگروه خاصی که بدین منظور تشکیل شده است مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد:

۱-هر اقدام خلاف قانون به ویژه در مسائل مالی و اقتصادی از قبیل تامین ارز، مواد و تجهیزات، تامین نیازها و کالاهای اساسی، صادرات و واردات.

۲-پرداخت هرگونه وجوه غیر قانونی به هر نحو و شکل.

۳-عدم ایفای تعهدات در اجرای قراردادها به هر شکل.

۴-سایر موارد مربوط به دستور ریاست محترم جمهوری (به تشخیص هر دستگاه) .

همچنین کلیه دستگاههای اجرایی در جهت تامین امنیت لازم برای فعالیت های قانونی و سالم اقتصادی در فضای کسب و کار نسبت به موارد زیر اقدام کنند:

۱-فعال کردن نظارتها و بازرسیهای درون سازمانی به عنوان اقدام پیشگیرانه.

۲-اجرای احکام قانونی و مراقبت بر آن از قبیل قانون محاسبات عمومی، قانون برگزاری مناقصات، قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد با توجه خاص بر عدم امکان ایجاد امتیاز ویژه برای اشخاص و بروز مفاسد اقتصادی می شود.

مسئولیت اجرای این بخشنامه بر عهده روسای دستگاههای اجرایی است و نافی اقدامات قانونی آنها برای پیگیری و حراست از حقوق مردم و بیت المال در تخلفات و مفاسد اقتصادی نیست.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس جمهور