کد خبر: 67857

ژوی رفیعه دیپلمت صهیونیستی که است پیش از انقلاب به تهران سفر می کند. وی می گوید: من در یکی از میهمانی ها با آل احمد، نویسنده تاثیرگذار ایرانی ملاقات کردم؛ او در مورد اسرائیل بسیار کنجکاو بود.

گروه سیاسی: پابلیک رادیو اینترنشنال، در مصاحبه با یکی از دیپلمات های صهیونیستی خاطرات سفر جلال آل احمد به سرزمین های اشغالی را بازخوانی کرده است. اما وی در این مصاحبه ادعاهایی مضحکی را مطرح کرده است.

به گزارش افکارنیوز ،   ژوی رفیعه دیپلمت صهیونیستی که است پیش از انقلاب به تهران سفر می کند. وی ادعا می کند: من در یکی از میهمانی ها با آل احمد، نویسنده تاثیرگذار ایرانی ملاقات کردم؛ او در مورد اسرائیل بسیار کنجکاو بود.

این دپلمات می افزاید: «او با مردم صحبت می کند، با آنها معاشرت می کند. مردم نیز به سخنان او خوب گوش می دهد و به طور جدی پیگیر او هستند. کافی بود او تا به اسرائیل بیاید و برگردد و احساس خوبی داشته باشد. این همان چیزی بود که ما به عنوان دیپلمات می خواستیم اتفاق بیفتد. »

ژوی ادعا می کند که در سال ۱۹۶۳ با قبول تمامی هزینه های سفر جلال به اسرائیل، او را به آنجا دعوت می کند و آل احمد با سفر دو هفته ای خود خاطرات خود را از این سفر می نویسد. ساموئل تروپ پژوهشگر آمریکایی – اسرائیلی اخیرا کتاب سفرنامه جلال آل احمد را از فارسی به انگلیسی ترجمه کرده است. او مدعی شده است: » آل احمد عاشق کیبوتص (دهکده اشتراکی صهیونیست ها) و عاشق صهیونیسم بود! آل احمد تمام پروژه های صهیونیستی و دولت یهود را مشاهده کرد. او به اینها اشتیاق نشان داد و در آخر به سمت آنها کشیده شد! »

دروغهای تروپ وقتی خنده دار تر می شود که می گوید: آل احمد معتقد بود، کشور روحانی یهودی می تواند مدلی برای مدینه فاضله اسلامی باشد!

اما در جواب دروغهای این صهیونیست مبنی بر عشق آل احمد به سرزمین صهیون باید قسمتی از خاطرات آل احمد را در آن سفر بازخوانی کرد:

رویه ۵۱: اسرائیل… تجسم خشن کفاره گناهانی است که هم در آن سالهای جنگ فاشیست ها… مرتکب شدند. درست توجه کنید که گناهی است و غربی مرتکب شده است و من شرقی کفاره می دهم.

رویه ۸۹: بیست سال است که یک مشت زورگو به کمک سرمایه های بین المللی و به برکت سازمان های تروریستی صهیون و هاگانا خاک فلسطین را اشغال کرده اند و یک میلیون ساکنان آن را بیرون ریخته اند.

رویه ۹۰: بمناسبت اینکه نازیسم این گل سر سبد تمدن بورژوایی غرب شش میلیون یهودی فلک زده را در کوره های آدم پزی ریخت، امروز دو سه میلیون عرب های فلسطین و غزه و غرب اردن باید در حمایت سرمایه داران وال استریت و بانک روچیلد کشته و آواره بشوند.

رویه ۹۲: اگر اسرائیل می خواهد که برادران عرب برسمیت بشناسندش باید به جای اینکه استخوان لای زخم باشد مرهم نهنده باشد دردهای خاورمینه را.

رویه۹۹: یک هاگانا برای من با دسته های اس اس هیچ فرقی ندارد.

رویه۹۹: آندره فیلیپ سوسیالیست نوشته بود شرم آور است که اینجا در فرانسه عده ای از یهودیها نوشته اند و گفته اند که ما وطنمان اسرائیل است نه فرانسه. و متاسفانه می بینیم که مطبوعات فرانسه در دست یهودی ها است.

رویه۱۰۰: فرق میان اسرائیل و اعراب فرق میان قرن بیستم و ماقبل تاریخ است.

رویه ۱۰۱: الدورم ناصر و دیگران که به دنبال یک عوامفریبی مسخره مدام صحبت از به دریا ریختن اسرائیل می کنند بیهوده است. راه حل مسائل آن فقط تشکیل یک حکومت فدرال عرب و یهود است به اسم فلسطین.

رویه ۱۰۱: صهیونیسم همان اندازه خطرناک است که حکومت های دست نشانده عربی.


دانلود کتاب سفر به اسرائیل جلال آل احمد