کد خبر: 68376

عضو کمیسیون امنیت ملی در گفت و گو با افکارنیوز؛

طبق توافق نامه نظامی بین دولت عراق و ایران هر موقع در عراق تهدیدی متوجه ما باشد ما می توانیم از خودمان دفاع کنیم و قطعاً اگر تهدیدی در زمینه حمله سلفی ها به شهرهای عراق متوجه ما باشد ما سریعاً برای دفاع از خود اقدام می کنیم.

گروه سیاسی - عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مورد درگیری های اخیر ارتش عراق با القاعده و اینکه اگر لازم باشد ایران به عراق نیروی نظامی می فرستد یا نه گفت: ما به هیچ کشوری نیروی مسلح اعزام نمی کنیم زیرا اعتقاد به اعزام نیروی مسلح به هیچ کشوری نداریم.

به گزارش افکارنیوز؛ محمدحسن آصفری در اینباره اظهار کرد: از لحاظ طراحی و کمک تجهیزاتی این آمادگی را داریم که به دولت عراق در صورت نیاز کمک کنیم زیرا فکر می کنیم اگر به دولت عراق برای کمک به آرامش در منطقه کمک نکنیم ممکن است این تروریست ها مناطقی را تصرف کنند که به مناطق ما نزدیک باشد و آرامش ما را بر هم بزند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: اگر نا امنی مرز هایمان را تهدید کند آماده همکاری با دولت و ارتش عراق هستیم اما نه با اعزام نیرو بلکه با کمک فکری و تجهیزات و امکانات.

وی در رابطه با احتمال حمله سلفی ها به سایر مناطق علاوه بر سوریه و عراق گفت: طبق توافق نامه نظامی بین دولت عراق و ایران هر موقع در عراق تهدیدی متوجه ما باشد ما می توانیم از خودمان دفاع کنیم و قطعاً اگر تهدیدی در زمینه حمله سلفی ها به شهرهای عراق متوجه ما باشد ما سریعاً برای دفاع از خود اقدام می کنیم.

آصفری تاکید کرد: البته ما معتقدیم سلفی ها از عجز و ناتوانی خود به عراق حمله برده اند وقتی دیدند نمی توانند در مقابل دولت و ارتش سوریه مقاومت کنند لذا به عراق فرار کردند.

وی افزود: این حمله سلفی ها به عراق از توانایی های آن ها نیست بلکه نشان دهنده ناتوانی آنهاست و براساس همین تحلیل ما آن ها را تهدیدی برای امنیت منطقه نمی دانیم.

ادامه اخبار