کد خبر: 68485

شورای نگهبان لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را با توجه به اصلاحات انجام شده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

به گزارش افکارنیوز، لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سوم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ هجدهم دیماه ۱۳۹۲ این شورا مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

تذکر: ماده ۷۴ که مورد تصویب قرار گرفته در متن ارسالی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی بعنوان مصوبه قبلی عبارت" ضمن اصرار بر مصوبه قبلی مجلس نسخ" وجود ندارد و با استحضار به اینکه ماده ۷۴ قبلی مورد تصویب قرار گرفته است این مصوبه فاقد اشکال تشخیص داده شد.