کد خبر: 69087

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت و گو با افکارنیوز؛

اگر این اتفاق بیفتد یعنی مصوبه ای علیه ایران در کنگره به تصویب برسی که ریس جمهور از آن ناراضی باشد این امر می تواند پیامدهای مثبتی برای ایران داشته باشد که از آن جمله انشقاق در داخل ایلات متحده آمریکاست و دیگری عدم پایبندی امریکا به توافقی است که با دول اروپایی امضاء کرده است.

گروه سیاسی - عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بیانیه اوباما به در مورد وتوی تحریم ها علیه ایران گفت: هیچ توافقنامه ای در موضوع هسته ای با این سرعت انجام نمی شد و در عین حال زمانبندی برای اجرای آن هم به این سرعت اجرایی نمی شد و همین دو موضع نشان می دهد دوطرف یعنی هم ۵+۱ و هم ایران برای پیشبرد اهداف توافقنامه علاوه بر اراده سیاسی دارای حسن نیت نیز هستند.

به گزارش افکارنیوز ؛ نوذر شفیعی، اظهارداشت: باتوجه به اینکه در توافقنامه از ریس جمهور آمریکا به عنوان کسی که می تواند از اقدامات سازمان های داخلی آمریکا نظیر سنا جلوگیری کند لذا انتظار می رود که اوباما در راستای عمل به توافقنامه گام بردارد و اجازه ندهد در آمریکا تخطی از مفاد توافقنامه صورت گیرد.

شفیعی گفت: البته اگر تعداد آراء در هر مصوبه ای در کنگره به دوسوم برسد ریس جمهور طبق قانون دیگر نمی تواند چنین مصوبه ای را وتو کند و لغو این مصوبه از اختیارات قانونی ریس جمهور خارج است.

وی ادامه داد: البته اگر این اتفاق بیفتد یعنی مصوبه ای علیه ایران در کنگره به تصویب برسی که ریس جمهور از آن ناراضی باشد این امر می تواند پیامدهای مثبتی برای ایران داشته باشد که از آن جمله انشقاق در داخل ایلات متحده آمریکاست و دیگری عدم پایبندی امریکا به توافقی است که با دول اروپایی امضاء کرده است.

شفیعی تاکید کرد: گرچه توافقنامه ژنو گام روبه جلویی بوده است اما از نظر ما گام اول است و در گام نهایی ممکن است در تعیین مصادیق چالش هایی بوجود بیاید و اگر نگرانی نیز وجود داشته باشد در مرحله نهایی است که از نظر ما مرحله تعیین مصادیق است.

وی گفت: مثلا اگر یکی از مصادیقی که باید بروی آن توافق صورت گیرد نیروگاه آب سنگین اراک باشد که ایران آن را با دشواری زیاد و زحمات سی ساله دانشمندان راه اندازی کرده است باید به گونه ای توافق شود که نه زحمات سی ساله ایران در ساخت این نیروگاه زیر سوال برود و در عین حال هم سوالات و ابهامات غربی ها در رابطه با این نیروگاه و ساخت بمب اتم نیز پاسخ داده شود و آن ها قانع شوند که فعالیت های ایران در این نیروگاه قانونی است.