کد خبر: 70548

عضو کمیسیون امنیت ملی در گفت و گو با افکارنیوز؛

چگونه می شود کشورهایی که امروز در راستای بحران آفرینی در سوریه و ارسال سلاح و اعزام نیرو در سوریه نقش داشتند و دارند را برای آرامش در سوریه دعوت کنیم،

گروه سیاسی - عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در مورد پس گرفتن دعوت ایران برای حضور در ژنو ۲ به خبرنگارافکارنیوز گفت: غربی ها به دنبال حل مسئله سوریه از طریق گفت و گو و مذاکره نیستند در غیر این صورت بهتر بود که ترکیب مدعوین را رعایت می کردند همچنان که طیف عظیمی از آتهایی که حامی معارضین و تروریست ها هستند را دعوت کردند حداقل بخشی از حامیان مردم و دولت سوریه را نیز دعوت می کردند.

به گزارش افکارنوز ؛ محمدحسن آصفری، اظهار کرد: ما امروز ترکیب دعوت شدگان در سوریه را یک ترکیب ناهماهنگ می بینیم که نشان دهنده این است که خروجی مذاکرات ژنو از قبل مشخص است و با این وضعیت نمی توان به مذاکرات ژنو ۲ خوش بین بود زیرا زمانی می توانیم به مذاکرات ژنو ۲ خوش بین باشیم که در مرحله نخست برای کشورهای که نقش بحران آفرینی در سوریه داشتند و تشدید بحران در سوریه می کنند شرط در نظر گرفته شود که به هر مصوبه ای که در ژنو ۲ باشد پایبند باشند.

آصفری ادامه داد: چگونه می شود کشورهایی که امروز در راستای بحران آفرینی در سوریه و ارسال سلاح و اعزام نیرو در سوریه نقش داشتند و دارند را برای آرامش در سوریه دعوت کنیم، بهتر است در این مرحله برای آن کشور ها شرط در نظر گرفته شود و نه برای جمهوری اسلامی که نقش سازنده داشته است.

وی گفت: اقدام بان کی مون در پس گرفتن دعوت ایران نشان داد که وی دارای اختیارات لازم نیست و وی به عنوان یک سرباز اقدامات و اهداف امریکایی ها در منطقه را دنبال می کند و اگر وی واقعاً دارای اختیاربود بهتر بود اجازه نمی داد آمریکایی ها در مورد دعوت از جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات که نقش سازنده ای دارد شرط تعیین کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی تصریح کرد: ما دردیداری که با نوری مالکی داشتیم شاهد بودیم وی به شدت از عدم دعوت ایران در مذاکرات ژنو ۲ ناراحت بود و لاوروف نیز اظهار گله مندی کرد که چرا برای جمهوری اسلامی ایران شرط قائل شدند ولی برای کشورهای که نقش بحرانی در سوریه داشتند هیچ شرطی در نظر نگرفتند.