کد خبر: 71104

کتاب خاطرات دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق کشورمان منتشر خواهد شد.

کتاب خاطرات دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق کشورمان منتشر خواهد شد.

مرکز اسناد انقلاب اسلامی جمع آوری خاطرات و انتشار این کتاب را بر عهده گرفته است.