وزیر خارجه انگلستان در پایان مذاکره با کری بیانیه ای صادر کرد که قابل تأمل ترین بخش آن این بود: «با توافق بد موافق نیستیم!» و البته افکار عمومی به خاطر دارد که در جبهه غربی‌ها، این نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم بی‌هویت صهیونیستی بود که هم یکسال پیش و دقیقاً بعد از توافق ژنو، هم 6 ماه پیش در دیدار با سوزان رایس مشاور امنیت ملی آمریکا و هم حتی چند روز پیش مداوما بر همین موضوع – که امروز حاصل جلسه ی کری و هموند نیز هست - تأکید کرد و اصرار ورزید. علاوه بر هموند، کری نیز که پس از انگلیس به فرانسه رفت، در کنفرانس مطبوعاتی بعد از دیدار با فابیوس همتای فرانسوی‌اش، شخصاً بر محتوای بیانیه ی هموند صحه گذاشت و تصریح کرد که «هر توافقی» موردنظر او نیست و این انگاره را عمیقاً تقویت کرد که «صهیونیست‌ها به‌دقت در مسیر حصول توافق هسته ای مین‌گذاری کرده‌اند». در حقیقت توافق خوب از نظر غربی ها توافقی است که منافع آنها و مخصوصا «صهیونیسم» را تامین کند!

farhangnews_102369-291753-1416724424