کد خبر: 74046

شاید نکته نهفته از سخنان آقای روحانی در مورد رفراندوم، اشاره به این نکته است که زمان رسیدن به توافق جامع هسته ای رو به اتمام است و تا به این جای کار به بن بست رسیدن نتایج این توافق نامه امری واضح است.

به گزارش کرمان خبر  روز یکشنبه مورخ ۱۴/ ۱۰ / ۹۳ جناب آقای روحانی در همایش اقتصاد ایران در طی ایراد سخنرانی خود به بعضی نکات اشاره نمودند که قابل تامل و بررسی می باشد. یکی از موارد که ایشان اشاره نمودند این مطلب بود : یکی از اصول قانون اساسی که از روز اول تا الان اجرا نشده است و من به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی خیلی دلم می‌خواهم شرایطی مهیا شود تا یکبار هم که شده به این اصل قانون اساسی عمل شود،همه پرسی از مردم درباره مسایل مهم کشور است.

بنا بر این گزارش وی در ادامه افزود: قانون اساسی به ما می‌گوید در مسایل مهم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به جای اینکه قانون در مجلس تصویب شود، ماده قانونی یا برنامه مستقیم، به آراء عمومی مردم و همه پرسی گذاشته شود.در مورد این قسمت از سخنرانی جناب روحانی توجه به چند نکته مهم ضروری است.

به گزارش عصر امروز اولا ایشان در بحث برگزاری رفرادوم در مورد مسائل مهم کشور اذعان داشتند که از اول تا به امروز از عمر انقلاب هیچ رفراندومی در جمهوری اسلامی ایران برگزار نشده است؟؟
قطعا ایشان که مدعی هستند جزء مبارزین اوایل انقلاب محسوب می شوند با چه توجیهی حرکت هوشمندانه حضرت امام (ره ) در برگزاری رفراندوم و همه پرسی ۱۲فروردین ۵۸ را نادیده گرفتند.

این همه‌پرسی، جمهوری اسلامی را در زمره معدود حکومت‌های تاریخ بشریت قرار داد که در ابتدای انقلاب خود، از ملت نوع حکومت مورد نظر را درقالب رفراندوم به رای می گذاشت و ایدئولوژی حکومت را نیز به طریق دموکراتیک به مرحله انتخاب قرار داد تا ملت آن خواسته هایی که برایش زحمت ها و رنج ها دیده اند و خون ها نثار کرده اند را با طیب نفس و آزادانه انتخاب نمایند.

اولین رفراندوم
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به پیشنهاد امام خمینی (ره) همه‌پرسی جهت تعیین نوع نظام در ایران در روزهای ۱۰ و ۱۱ فروردین ۱۳۵۸ در سراسر کشور برگزار شد و بنا بر اعلام برگزار کنندگان ۹۸٫۲ درصد واجدین شرکت در همه پرسی با دادن رای «آری»، با برقراری نظام جمهوری اسلامی در ایران موافقت کردند. در روز۱۲ فروردین نتایج اعلام شد و این روز را روز جمهوری اسلامی نامید شد. 

دومین رفراندوم 
تدوین قانون‌اساسی در دنیا روندی مشخص دارد. در برخی نظام‌های نیمه ‌استبدادی قانون را شاه یا هیئتی از دست نشاندگان او تدوین و تصویب می‌کنند و اجرایی می‌شود و مردم نقشی در تصویبش ندارند، مانند قانون اساسی مشروطه. ولی در نظام‌های مردمی، مردم برای مجلس موسسان پای صندوق می‌روند و آنان قانون‌اساسی را گردآوری می‌کنند، یا هیئتی از بزرگان پس از تدوین، قانون را به همه‌پرسی می‌گذارند و مردم تاییدش می‌کنند. امروزه تدوین قانون اساسی در برخی کشورها دو مرحله‌ای است. ولی روش تدوین قانون در ایران بی‌مانند است. این روند سه‌مرحله‌ای می باشد. نخست نوع نظام در همه پرسی، نظام جمهوری اسلامی تعیین شد و بعد در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی توسط مردم جهت تدوین قانون اساسی برگزار شد و سپس در تاریخ ۱۱ و ۱۲ / آذر ۱۳۵۸ قانون تدوین شده جهت تایید به همه پرسی مردم واگذار شد.

سومین رفراندوم
نزدیک به ده سال پس تصویب اوّلین قانون اساسی جمهوری اسلامی در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۵۸، امام خمینی(ره) در ۴ اردیبهشت ۱۳۶۸ در نامه‌ای خطاب به رییس‌جمهور وقت هیئتی متشکّل از بیست نفر از رجال مذهبی و سیاسی و همچنین پنج نماینده به انتخاب مجلس شورای اسلامی را مامور بازنگری و اصلاح قانون اساسی نمود و ریاست این گروه را آیه الله مشکینی برعهده داشت. سه ماه، بعد تغییرات در نظر گرفته شده توسط شورای بازنگری قانون اساسی در تاریخ ۶ مرداد ۱۳۶۸ به همه پرسی گذاشته شد و با اکثریت آرای مردم تصویب شد.

از برگزاری این همه پرسی ها روشن می شود که در مورد مسائل مهم و حساس کشور نخبگان و خبرگان و متخصصین باید قانون یا طرحی را تدوین نموده، بعد قانون تحلیل و بررسی شده را به همه پرسی و تایید عمومی قرار دهند و دلیل این امر هم به وضوح معین و مشخص است که همه مردم در سطح بالایی علمی و تخصصی در همه امورات اقتصادی و نظامی و فرهنگی و.. نیستند لذا این مردم هستند که نخبگان و خبرگان جامعه را انتخاب می کنند تا آنان با داریت و تخصص قانون مورد نیاز را تدوین میمایند و حاصل آن را به رای عمومی می گذارند. 

حال سوال اینجاست آیا قصد و نظر روحانی در مورد برگزاری رفراندم این است که ایشان اساسا پایه های استقرار جمهوری اسلامی را بر مبنای رای مردم نمی داند و قصد دارد این گونه القا نماید که در این نظام نوعی دیکتاتوری حاکم است ؟؟ 

رهبری عزیز درجواب این نوع تفکر می فرمایند: برخلاف نظر بعضی ها و تلاش هایی که در راستای اثبات خودکامگی و توتالیتره جلوه دادن حکومت اسلامی و پافشاری هایی که بر تضاد ذاتی آن با اراده و خواست حقیقی مردم و نفی هرگونه مشارکت عمومی در این چنین نظامی صورت می گیرد، مردمی بودن از پایه ها و شاخصه های اصلی نظام و اراده و خواست مردم در چارچوب ارزش های الهی، تعیین گر حقیقی است. «مردمی بودن در نظام جمهوری اسلامی، یک شاخصه اصلی است؛ یعنی رأی مردم، کرامت مردم، خواست مردم، از جمله عناصر اصلی در نظام جمهوری اسلامی و این بنای مستحکم است. رأی مردم تعیین کننده است.»
(مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) ۱۴/۳/۱۳۸۶)

نکته مهم در سخنرانی های مقام معظم رهبری به تکرار و وضوح مشخص است نظر ایشان در مورد نحو مشارکت مردم در ساختار نظام اسلامی ست. رهبری عزیز در سخنان خود هر انتخابات که در طول این ۳۶ سال از عمر انقلاب اسلامی را یک رفراندوم عمومی تلقی کرده اند و هر رای در این انتخابات را رای با اصل نظام اسلامی تلقی نموده اند. آیا برگزاری ۳۲ انتخابات و همه پرسی در طول ۳۶ سال از عمر انقلاب، دال بر استقرار نظام مردم سالاری دینی و دمکراتیک در ایران اسلامی نیست که متاسفانه مورد بی مهری جناب روحانی واقع شده است.

قطعا اگر نظر آقای روحانی از برگزاری رفراندم آمدن عموم مردم در صحنه و اعلام نظر شان است ؟؟ باید جهت اطلاع ایشان عرض کنیم مردم ایران به غیر از ۳۱ انتخابات که که در آن شرکت کرده اند هر ساله چندین بار در مراسمات ملی و مذهبی همچون ۲۲ بهمن، روز قدس، نهم دی ،و... با حضور میلیونی و حماسی،رفراندوم و همه پرسی دیگری در ایران اسلامی رقم زده اند با این تفاوت که در همه پرسی مد نظر آقای روحانی مردم آرای خود را روی برگه می نویسند و این همه پرسی ها مردم رای شان را در مشت های گره کرده و شعار های خود اعلام می کنند. 

شاید نکته نهفته از سخنان آقای روحانی در مورد رفراندوم، اشاره به این نکته است که زمان رسیدن به توافق جامع هسته ای رو به اتمام است و تا به این جای کار به بن بست رسیدن نتایج این توافق نامه امری واضح است. از آنجا که کشور های مستبد غربی حاضر به کنار گذاشتن خواسته ها و توقعات بی منطق خود نشده اند و هر روز تحریم جدیدی را علیه مردم ایران وضع می کنند برخی از دولت مردان قصد دارند به گمان خود به وسیله اهرم مردم با مطرح کردن بحث رفراندم فشار خود را به حاکمیت افزایش داده و نظام را تسلیم خواسته های غرب نمایند و راه را برای کنار آمدن با ۵+۱ به هر شرایطی هموار کنند. اما خود بهتر می دانند که مردم از حقوق مسلم خود هرگز کوتاه نخواهند آمد.

تحلیل ها در مورد رفراندم مورد نظر جناب روحانی بسیار است ...
اما تاسف بار است که رییس جمهور کشور عزیزمان با سابقه ای که دارد منکر ساختار نظام مردم سالاری دینی که ما حصل همه پرسی ها و انتخابات ها است می شود . 
شاید خدای نکرده دوباره اصل جمهوریت نظام در خطر است....
 مجتبی دهقانی