کد خبر: 74823

مقتدی صدر سپس جریان شیرازی که یاسرالحبیب خود را وابسته به آن معرفی می‌کند را مخاطب قرار داد و نوشت: "به عنوان قدم اول، از این آقایان یکی از این دو امر را خواهانم: یا «از این شخص برائت بجویند»؛ و یا «نسبت به اقداماتی که ما در برابر فعالیت‌های تفرقه‌انگیز او انجام خواهیم داد، عکس العمل منفی نشان ندهند».

کرمان خبر/رهبر جریان صدر عراق، نسبت به اقدامات و سخنان ابن تیمیه شیعی ساکن در انگلستان بشدت واکنش تندی نشان داد.

«حجت الاسلام سید مقتدی صدر» این موضوع را در پاسخ به سؤالی که طرفداران جریان صدر از لندن از او پرسیده‌اند ابراز داشت.

در سؤال این شیعیان مقیم لندن آمده است: “شکی نیست که علمای اعلام، از جمله خطوط قرمز مذهب هستند؛ زیرا وجود آنها موجب حفظ دین و رفع کلمۀ توحید است و مراتب فضل آنان را هیچ دوست و دشمنی انکار نمی‌کند. آنان حاملان شریعت سید المرسلین و مبلغان علم اهل‌ بیت نبوت(ع) هستند. اما آنچه دل ما را خونین کرده این است که در برهۀ اخیر، شخصی به نام «یاسر الحبیب» که دو آیه از کتاب الله را بخوبی نمی‌داند و دو روایت از فقه اهل‌بیت(ع) را تفقه ننموده است، از شبکه‌ای تلویزیونی در لندن به علمای اعلام تعدی می‌کند. وی صریحاً انواع تهمت‌ها و افترائات را به علمای حی و درگذشته ما وارد می‌نماید”.
در ادامۀ این نامه، ادعای یاسر الحبیب مبنی بر انتساب او به سید صادق شیرازی ذکر شده و آمده است: « با توجه به اینکه الحبیب دفاتری در عراق و دیگر کشورها دارد و برای او از برخی مردم فریب خورده پول جمع می‌شود، خواهشمندیم موضع خود را نسبت به این شخص و حامیان او اعلام کنید».
سید مقتدی صدر در پاسخ به این نامه با ذکر اینکه نباید در مقابل اینگونه اقدامات سکوت کرد، اقدامات یاسر الحبیب را دردناک و باعث مخدوش شدن چهرۀ مذهب دانست و نوشت: “کارهای طایفه‌گرایانۀ او که بدون علم، هدایت و اذن، و نیز بدون هیچ هیچ مانعی انجام می‌شود، آتش تفرقه را در بین امت مشتعل می‌نماید”.
وی ادامه داد: “بر خود فرض می‌‌دانم که پرداختن به این قضیه را از اولویت‌های کاری خود قرار دهم؛ بویژه پس از آنکه فهمیدم یاسر الحبیب هر کس که پاسخش را می‌دهد یا سعی در آشکار نمودن حقایق او دارد را تهدید می‌نماید”.
مقتدی صدر سپس از جریان شیرازی که یاسرالحبیب خود را وابسته به آن معرفی می‌کند را مخاطب قرار داد و نوشت: “به عنوان قدم اول، از این آقایان یکی از این دو امر را خواهانم: یا «از این شخص برائت بجویند»؛ و یا «نسبت به اقداماتی که ما در برابر فعالیت‌های تفرقه‌انگیز او انجام خواهیم داد، عکس العمل منفی نشان ندهند».

رهبر جریان صدر در پایان این نامه تند و صریح، با نوشتن عبارت “وللکلام تتمه وللمواقف تتمه”، خبر از اقدامات و سخنان آتی خود درباره ی این شخص داده است.

19120756797

ترجمه متن سوال و پاسخ:

جناب حجت الاسلام و المسلمین مقتدى صدر(دام عزه)

سلام علیکم

شکی نیست که علمای اعلام، از جمله خطوط قرمز مذهب هستند؛ زیرا وجود آنها موجب حفظ دین و رفع کلمۀ توحید است و مراتب فضل آنان را هیچ دوست و دشمنی انکار نمی‌کند. آنان حاملان شریعت سید المرسلین و مبلغان علم اهل‌ بیت نبوت(ع) هستند.

اما آنچه دل ما را خونین کرده این است که در برهۀ اخیر، شخصی به نام «یاسر الحبیب» که دو آیه از کتاب الله را بخوبی نمی‌داند و دو روایت از فقه اهل‌بیت(ع) را تفقه ننموده است، از شبکه‌ای تلویزیونی در لندن به علمای اعلام تعدی می‌کند. وی صریحاً انواع تهمت‌ها و افترائات را به علمای حی و درگذشته ما وارد می‌نماید.

با این نکته که وى ادعا مى کند از مریدان مرجعیت “شیرازى” است.

با توجه به اینکه الحبیب دفاتری در عراق و دیگر کشورها دارد و برای او از برخی مردم فریب خورده پول جمع می‌شود،

خواهشمندیم موضع خود را نسبت به این شخص و حامیان او اعلام کنید.

جمعی از دوستداران شما در لندن

پاسخ:


روش و راهکار اینجانب سکوت در برابر توهین به مذهب عظیم نیست ولکن نخواستم گفته شود که سخنان من موجب تحریک وى شد، ولى این شیخ علیه تمامى مراجع ما بدون استثنا سخن مى گوید بجز خانواده شیرازى. این کارها موجب ناراحتى من شد و بسیار متألم شدم و با خود عهد کردم که این مساله را از اولویتهای خود قرار داده و با آن به صورت تدریجى برخورد کنم خصوصا بعد از اینکه دانستم این اواخر کسانى که جواب او را مى دهند و حقیقت او را برملا مى کنند شروع به تهدید کرده است. اینجانب همانگونه که مى دانید جز از خالقم نمى ترسم.

لذا براى شروع از خانواده شیرازى مى خواهم که بین یکى این دو یکى را انتخاب کنند:

١- از او اعلام برائت کنند.

٢-عدم اتخاذ مواضع منفى در صورت پاسخ ما علیه مواضع و سخنان طائفى و فتنه گرانه وى بدون علم و هدایت و بدون اینکه کسى به او اجازه داده باشد یا جلوى او را بگیرد… و هر کلام و هر موضعى پایانى دارد.

مقتدى صدر
٢۶ ربیع الثانى ١۴٣۶

تصویر سوال و پاسخ:

files.php

files.ph1p

 

ترجمه:
پایگاه تحلیلی اطلاع رسانی”قادمون