ایوب توکلی- کرمان خبر / نظام اسلامی از خواص جامعه انتظار دارد  که با موضوع توافق از روی عقل و منطق برخورد کنند؛نه از روی احساس.

جمهوری اسلامی ایران و دولت های عضو گروه 1+5 (شامل آمریکا، آلمان, انگلیس، چین، فرانسه و روسیه )همراه با نماینده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپایی) پس از 22 ماه مذاکره سخت و فشرده، سرانجام در روز 23 تیر 1394 برای رفع سوء تفاهم ها در مورد برنامه صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی ایران و همزمان لغو تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران تفاهم نمودند

البته در این نوشتار  قصد آن نیست که راجع به اصل مذاکره و آنچه داده ایم و آنچه قرار است بگیریم مطلبی بگویم،چرا که ما به تیم مذاکره کننده اعتماد داریم و امیدواریم خطوط قرمزی که رهبر معظم انقلاب مطرح کرده اند را  رعایت کرده باشند و در متن توافق نهایی آنها ملوس باشد.

اما آنچه من قرار است اینجا مطرح شود  راجع به اقدامات مسئولین داخل کشور پس از توافق و نقش خواص در داخل کشور است.

از زمان صدر اسلام نقش خواص در حکومت اسلامی و جامعه اسلامی مهم و پررنگ بوده و این خواص بودند که مردم را در زمانهای حساس همراه خود کردند در بعضی مواردی به نفع اسلام و در مواقعی به ضرر اسلام.

زمانی که پیامبر (ص) می خواستند دین اسلام را به طور آشکار ترویج دهند ابتدا تلاش کردند سران قبایل و بزرگان قریش را همراه خود کنند،چرا که با پذیرفتن سران و بزرگان مکه،عوام مردم نیز حاضر به پذیرش این مسئله بودند.

همچنین جریان سقیفه ،در سقیفه نقش ابوبکر و عمر وعبدالرحمن بن عوف را ببینید.در جریان جمل نقش طلحه و زبیر و عایشه را بنگرید.همیشه این خواص بودند که با اعمال و گفتارشان و به دلیل اعتماد مردم به آنها جریان جامعه را عوض کردند.درقضیه حکمیت،به دلیل مسن بودن و زاهدبودن ابوموسی اشعری،به او اعتماد کردند درحالی که او مردی فاقد سیاست بود.

و این جریان تاکنون نیز ادامه داشته،اکنون نیز خواص با کوچکترین گفتار و اعمال و رفتارشان می توانند عوام جامعه را که از اوضاع جامعه آگاهی کمتری دارند،سمت و سوی خود بکشانند و ما این مسئله را در مورد بیانیه لوزان دیدیم،بیانیه ای که هنوز در پاره ای از ابهامات بود  و مسئولین ما پیام تبریک و پیروزی فرستادند در حالی که رهبری با موضع شفاف فرمودند اتفاقی نیفتاده که بخواهیم پیام تبریک بفرستیم.

البته عده ای عامدانه و با داشتن مقاصد سو این کار را می کنند.عده ای قصد دارند این طرز فکر را به جامعه القا کنند که ما امتیازات زیادی از آمریکا گرفتیم و مشکل اقتصادی کشور تحریم است و با رفع تحریم رفاه و آبادانی به کشور برمی گردد،حال آنکه می دانیم برخی از مشکلات ناشی از سو تدبیر مسئولین است ودر ضمن طبق بیانات آمریکایی ها اساس و پایه تحریم ها پابرجاست.

عده ای قصد دارند با پیام های تبریک خود،مردم را به کوچه وخیابان بکشانند و فضای کشور را دوقطبی کنند و حتی گاهی ناامنی ایجاد کنند.البته مقاصد پنهانی نیز برای این کار خود دارند و آن این است که جریان ارزشی که در کشور به نقد مذاکرات هسته ای می پردازند را نیز تخریب کنند.

آنها قصد دارند با پیام های تبریک و کشاندن مردم به خیابان ها و دودسته کردن مردم،جریان انقلابی اصولگرا را نیز تخریب کنند تا بتوانند در انتخابات مجلس شورای اسلامی که در آخر سال جاری است،کرسی های بیشتری را کسب کنند.

به هرحال جامعه از تیم مذاکره کننده توقع دارد که توافقی عزتمندانه بکند،توافقی که در آن خطوط قرمز رعایت شده باشد و از خواص جامعه نیز انتظار میرود که از روی احساس و جوگیرانه پیام تبریک و تایید نفرستند بلکه از روی عقل و منطق با این موضوع برخورد کنند چرا که هنوز در این بازه 60 روزه و بررسی متن توافق باید فضای کشور جهت بررسی منطقی آن فراهم باشد .