کد خبر: 77510

دکتر معصوم زاده:

همه این امور یعنی اداره شهرمان را باید به فردی عالم و فکور،متعهد و متخصص بسپاریم،فردی که بتواند با کوچک کردن بدنه شهرداری و استفاده از افراد لایق و دلسوز به افزایش کارایی کمک کند و دارای قدرت اجرایی بالایی باشد و از شیوه های علمی در جهت جذب منابع مالی به خوبی استفاده کند و با دانشگاه ها با تعامل و همفکری برخورد کند،اهل مماشات با فساد نباشد و با حرکتی جدی در راستای حق قدم بردارد و با توکل به خداوند از هیچ چیزی نهراسد و با شورای شهر به عنوان پایه فکری شهر در پیشبرد مسائل شهری، تعامل خوبی داشته باشد.

به گزارش کرمان خبر ،دکتر معصوم زاده در جواب سوال آنچه از شهردار آینده شهر کرمان می خواهیم نوشت:

عملکرد شهردار بر پایه دین و نگاه جامع به پروژه های در حال احداث و یا در حال بررسی شهر کرمان است.

که این مهم با در نظر گرفتن نکات قابل توجه ای در موارد مختلف اجرایی و تنها با قابلیت فکری شهردار یا مشاوری امین امکان پذیر است که به شرح ذیل می باشند :

- با در نظر گرفتن مردم مظلومه ای که ماهها دچار اختلال کسب در کار شده اند(میدان مشتاق و ...) و یا اختلالات زندگی(پروژه پل سیدی )

- ایجاد منابع ثابت مالی

- دقت در انجام صحیح و درست مناقصات کلان شهری

- انجام امور شهری  و انجام امور کارشناسی دقیق و به فرمایش امام علی(ع) در نهج البلاغه در اداره امور هوشیارانه و سرسختانه و استوار باشد و با تلاش فراوان و پاکدامنی و راستی،امور را انجام دهد.

-  اینکه جهانی بیندیشد ولی بومی عمل کند.

-  یک شهردار باید نگاهی فراتر به محیط زیست و به درختانی که سلامت جسم و روح مردم را تعیین می کنند، داشته باشد.

-  به مقوله زیباسازی شهری عنوان یکی از مهمترین ارکان جامعه که در اولین نگاه به چشم می آید توجه کند.

- به حکم «عقل سالم در بدن سالم» ، توجه ویژه ای داشته باشد که به جهت سلامت جسم و روان مردم، از منظر زیبایی شهری،بسیار مهم است.

- فردی که تهدیدها و مانع های ضد ارزش جامعه او را متاثر و سست نکند و علی رغم همه مسائل جانبی از راستای دینداری خارج نشود  و به فرمایش امام علی(ع) در نهج البلاغه،خدا را در راضی نگه داشتن مردم به خشم نیاورد.

-  از تجمل گرایی و ریخت و پاش در جلسات بیهوده و کم فایده بپرهیزد.

- بودجه را در نقاط مختلف شهر و نه بخش و اداره خاص توزیع کند و از تبعیض پرهیز کند.

- همه این امور یعنی اداره شهرمان را باید به فردی عالم و فکور،متعهد و متخصص بسپاریم،فردی که بتواند با کوچک کردن بدنه شهرداری و استفاده از افراد لایق و دلسوز به افزایش کارایی کمک کند و دارای قدرت اجرایی بالایی باشد و از شیوه های علمی در جهت جذب منابع مالی به خوبی استفاده کند و با دانشگاه ها با تعامل و همفکری برخورد کند،اهل مماشات با فساد نباشد و با حرکتی جدی در راستای حق قدم بردارد و با توکل به خداوند از هیچ چیزی نهراسد و با شورای شهر به عنوان پایه فکری شهر در پیشبرد مسائل شهری، تعامل خوبی داشته باشد.

و در کل به فکر گره گشایی امور مردمی باشد و به عنوان عیال الله باشد.

دکترماه بانو معصوم زاده

عضو شورای شهر کرمان