کد خبر: 78219

محرم نامه برای حمایت و پشتیبانی از هیئات و گروه های فرهنگی ،باالاخص هیئات دانشجویی در دهه محرم امسال تولید می شود تا بتوانند به عنوان محصولی قابل استفاده آن را چاپ و در اختیار مخاطبان خود قرار دهند.

به گزارش کرمان خبر ، این ویژه نامه که به صورت ضمیمه ماهنامه ی ۵۷ منتشر می شود، مسئله ی نفوذ را در جامعه ی اسلامی با زبانی ادبی و استدلالی بررسی می کند. با الهام از « کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا »، همزمان با بازبینی مسئله ی نفوذ در صدر اسلام تا وقوع فاجعه ی عاشورا ، به نفوذ و رخنه ی دشمنان اسلام در عصر حاضر نیز می پردازد. علاوه بر این در هر شماره  بررسی تاریخی تحریف سیره و روش  پیامبر (ص) در صدر اسلام با روایت دکتر رجبی دوانی ارائه می شود.

 قطعه ای ادبی، شعر و طرح گرافیکی مناسب از هنرمندان محب اهل بیت(ع) بخش های دیگری از این ویژنامه می باشد .

محرم نامه برای حمایت و پشتیبانی از هیئات و گروه های فرهنگی ،باالاخص هیئات دانشجویی در دهه محرم امسال تولید می شود تا بتوانند به عنوان محصولی قابل استفاده آن را چاپ و در اختیار مخاطبان خود قرار دهند.

برای دریافت محرم نامه تا شب دهم محرم از طریق همین سایت اقدام نمایید.

محرم نامه

محرم نامه 1 

محرم نامه 2

محرم نامه 3

محرم نامه 4

محرم نامه 5