کد خبر: 78527

این هفته نامه برای اولین بار از "ولایتی" به عنوان چهره فعال در انتخابات مجلس در میان اصولگرایان نام می برد و از "آیت الله مقتدایی" نیز به عنوان یک چهره روحانی اصولگرا که فعال در حوزه انتخابات مجلس بوده یاد می کند.

به گزارش کرمان خبر ، شماره جدید هفته نامه "صدا" با خبر اختصاصی تشکیل گروه ٤ در بین اصولگرایان منتشر شده است. این هفته نامه که بیشتر از اینکه تمرکز خود را بخواهد بر روی تشکیل جبهه ای مشخص برای انتخابات مجلس در میان حامیان دولت بگذارد، بر انداختن آتش اختلاف بین اصولگرایان قرار داده، در این شماره خود سعی نموده اصولگرایان را تنها در چهار طیف مد نظر خود جای دهد که سعی دارند اصولگرایان معتدل را با محوریت دو روحانی و دو فرد سیاسی غیر معمم تشکیل دهند.

این هفته نامه برای اولین بار از "ولایتی" به عنوان چهره فعال در انتخابات مجلس در میان اصولگرایان نام می برد و از "آیت الله مقتدایی" نیز به عنوان یک چهره روحانی اصولگرا که فعال در حوزه انتخابات مجلس بوده یاد می کند. صدا خبر می دهد، "علی اکبر ناطق نوری"، "آیت الله مرتضی مقتدایی"،  "علی اکبر ولایتی" و  "علی لاریجانی" جلسات منظمی را برای تدوین یک فهرست از بین اصولگرایان معتدل برای انتخابات مجلس دهم آغاز کرده اند. 

این در حالی است که طی روزهای گذشته "اصلاح طلبان" با تمرکز با بر عدم کارایی دولت در حوزه اقتصاد، زمزمه های عبور از دولت روحانی را بز زبان می آورند.
 

جهان نیوز

ادامه اخبار