کد خبر: 78984

صبح امروز فرمانداری کرمان شاهد تعداد زیادی از متقاضیان ثبت نام در مجلس شورای اسلامی بود .

به گزارش کرمان خبر / افرادی که امروز صبح در فرمانداری کرمان برای مجلس شورای اسلامی ثبت نام کردند به شرح زیر می باشد : 

مجید فدایی  نام خود را در فرمانداری کرمان در جمع کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ثبت کرد 

کاندیدا ها

مجتبی قربانی نژاد نام خود را در جمع داوطلبین مجلس دهم ثبت کرد.

کاندیدا ها

حیدر حیدریان فوق لیسانس مطالعات نام خود را درجمع داوطلبین مجلس دهم ثبت کرد.

کاندیدا ها

مهدی ابو الحسن زاده ماهانی پزشک عمومی  نام خود را درجمع کاندیدا هی مجلس دهم اضافه کرد.

کاندیدا ها

علی خزاعی فوق لیسانس مدیریت اجرایی نام خود را برای دهمین دورانتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت کرد.

کاندیدا ها

دکتر دادخدا غضنفری ریس سابق دانشگاه آزاد اسلامی کرمان/دکتر افضل السادات رضوی دکترای جامعه شناسی/علی بهرامی / عباس بابایی مدیرگروه رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

کاندیدا ها

روح الله ثمره دکترا روابط بین الملل نام خود را به جمع داوطلبین مجلس دهم شورای اسلامی اضافه کرد

کاندیدا ها

دکترمحمود رهرو دکترای چشم پزشکی به دواطلبین مجلس دهم در کرمان ملحق شد 

کاندیدا ها

حسین رزم حسینی مدیرعامل شرکت سیمرغ هم به داوطلبین مجلس شورای اسلامی پیوست.

11

هادی مومنی دکترای حقوق بین الملل به جمع داوطلبین مجلس شورای اسلامی پیوست.

10

 

ادامه اخبار