کد خبر: 79302

پایگاه خبری تحلیلی کرمان خبر - محمد حسین سیستانی/ 1) مرگ در قاموس ما از بی وفایی بهتر است:

از دیرباز در " جوامع متمدن " سنت ها و آیین هایی بعنوان تابو وجود داشت و عدم رعایت آن ها مثل قوانین مدون امروز بشر مستوجب عقوبت بود.

برای مثال در سرتاسر تمدن سرزمین ایران صداقت و وفای به عهد یکی از این تابو ها قلمداد می شد ؛ سراسر شاهنامه بعنوان تاریخ منظوم داستان های عوامانه این مرز و بوم وفای به عهد در کنار یکتا پرستی و شجاعت و غیرت و همت و میهن پرستی و ... بعنوان ویژگی های اخلاقی قهرمانان اصلی آن آمده است.

حتی در دوران جاهلیت عرب نیز امین بودن یک فضیلت انسانی قلمداد می شد تا آنجا که پرکاربردترین صفت دوران نوجوانی و جوانی حضرت رسول (ص) را امین بودنشان نقل کرده اند.

 

2) کوشش بیهوده در عشق از گدایی بهتر است :

برپایی انقلاب اسلامی در ایران نوید بخش تولد و پرواز ققنوس " تمدن نوین اسلامی " از خاکستر های قرن ها استعمار و استثمار متکی بر دو بال ایرانیت و اسلامیت در سپهر سیاسی مردمان خسته از تجربه قرن ۲۰ بود.

پرنده ای که امروز از آمریکای مرکزی و قلب اروپا تا شاخ آفریقا و خاور دور در زیر سایه ی پرواز او قرار گرفته است و مظلومان عالم و تشنگان معرفت دل در گرو آرمان های اصیل الهی_انسانی او باخته اند.

در چنین فضایی خودابرقدرت پنداران جهان،که افزایش موج اسلام گرایی و عدالت خواهی و بیداری در دنیا بعد از حوادث یازده سپتامبررادیدند(مکروا ومکرالله والله خیرالماکرین) با تکیه بر سنت های کهن زورگویی و پوشیدن قبای کدخدایی با چماق فشار و تهمت و تهدید و تحقیر تحت عنوان تحریم ؛ از غفلت " ساده اندیشان " ظلم پرست وضعیف الایمان سواستفاده کردند و در پوشش مذاکرات مکارانه بخشی از " حق مسلم "  ما را به هزینه ی گزافی و شروط بسیار به خودمان فروختند و کاسه گدایی دریافت اموال بلوکه شده ی خودمان را به دست مان دادند.

اینک در فضای جدید این روزها با به راه انداختن دومینوی نقض برجام _ از لغو ویزا تا تحریم های موشکی و ... _ و تحریک پشت پرده عمال دست نشانده ی منطقه ای _ در به شهادت رساندن شیخ نمر و به بند کشیدن شیخ زکی زاکی و ... _ ماهیت و اصالت شیطانی خویش را بر همگان نمایان کرده اند ؛ عده‌ای فرش قرمز " نفوذ " برای چکمه های آغشته به خون مظلومان عالم راپهن ورشادت وتوفیق لبخندین خود رافوتبالی ورسانه ای می کنند!

1) براستی تا به کی و تا به کجا باید چشم فروبست و دم نزد ... ؟!

2) آیا منفعت طلبی حزبی-جناحی و ارضای مادیات ارزش قربانی کردن آرمان های اصیل واساسی انقلاب را دارد ؟!

3) آیا قومی که از یاری خداوند دست بشوید ؛ سزاوار یاری خداوند است؟!

 

پی نوشت :

عده‌ای بدانند حتی پر کردن قلب راکتور اراک در سالروز شهادت شهید احمدی روشن ؛ نمی تواند مانعی برای رویش صدها جوان انقلابی و آرمان خواه و احمدی روشن مآب باشد.

زیرا ...

( ان الارض یرثهی علی عبادی الصالحون )