کد خبر: 79489

سال ۱۹۹۲ میلادی (۱۳۷۱شمسی) آیت الله احمد جنتی به عنوان نماینده رهبری در حوزه بالکان در سفر به بوسنی و کرواسی، ضمن بازدید از اردوگاه آوارگان جنگ بوسنی با رهبر مسیحیان کاتولیک کرواسی و سایر مقامات بلندپایه طرف های جنگ، دیدار کرد.


۱۳۵۷۹۱۱۱۳۱۵۱۷۱۹۲۱۲۳۲۵۲۷۲۹۳۱۳۳۳۵۳۷۳۹

عکاس: رضا برجی