کد خبر: 80550

اتفاقات در فضای مجازی حاکی از آن است که نزدیکان تیم استانداری کرمان با راه اندازی گروه های تلگرامی به دنبال تحقق استقبال چند هزار نفره از رییس جمهور هستند .

کرمان خبر / با نزدیک شدن موعد سفر رییس جمهور روحانی به کرمان شاهد جنب و جوش دستگاه های دولتی برای برگزاری مراسم استقبال از رییس جمهور هستیم . شنیده های کرمان خبر مبنی بر آن است بعد از سفر چند روزه گذشته رییس دولت نهم ودهم به کرمان و شهرستان جیرفت حالا این دو سفر و استقبال مردمی از آن ها به چالش مقایسه کشیده شده اند .

اتفاقات در فضای مجازی حاکی از آن است که نزدیکان تیم استانداری کرمان با راه اندازی گروه های تلگرامی به دنبال تحقق استقبال چند هزار نفره از رییس جمهور هستند .

حتی گروهی که زمانی به اسم در کنار استاندار فعالیت میکرد و هدفش رساندن حرف مردم به استاندار بود حالا به گروه استقبال از دکتر روحانی تبدیل شده است . نکات جالب در این گروه ها  اذعان داشتن افراد به برگزاری استقبال با شکوه هست که بعضا همین افراد در دولت گذشته این مراسم های استقبال را با عنوان های چون حرکات پوپولیستی یاد میکردند .

r1

r2

فعالیت گروه استقبال از رییس جمهور محترم 

r3

گروهی که تغییر نام داد 

 

گفتنیست در جلسه ای که چند روز گذشته با رسانه های استان در استانداری برگزار شده است بیشتر حول محور عدم برخورد با عاملان برنامه دکتر احمدی نژاد در جیرفت چرخیده است و از اصحاب رسانه درخواست پوشش حداکثری برای استقبال از رییس جمهور مطرح شده است.

حال با این همه جنب و جوش در استانداری کرمان خبرهای زیادی از برنامه هایی برای اداراتی مثل آموزش و پرورش برای حضور دانش آموزان در مراسم استقبال آماده شده است.

اخبار تایید نشده حاکی از آن است که مسیر استقبال دکتر روحانی از میدان بسیج تا مصلی کرمان است هر چند برخی مقامات استان اعلام کرده اند " این مسیر کوتاه برای جلوگیری از عدم معطلی مردم  در مصلا و مسیرهاست و هیچ برنامه‌ای در مسیرها نداریم، اما مردم به صورت خودجوش می‌توانند، استقبال کنند." اما در عمل شاهد جنب و جوش و نگرانی برای این برنامه استقبال و حضور مردمی هستند .