کد خبر: 82824

شاید در ابتدای کار این دولت یک نور امیدی در دلها روشن کرده بودند با وعده های فراوان، اما در حال حاضر در بخش سیاست خارجی دچار مشکلات فراوان و روز افزونی هستیم ،ابتدا وعده های امید بخش تعامل با دنیا بسیار بود اما بعد از گذشت چهارسال ناکارآمدی این رویکرد ها به همه ثابت شده است و مردم میدانند که دولت در مرتفع سازی مشکلات در جامعه عملا هیچ مدیریتی انجام نمی دهد.

سید محمد حسینی وزیر سابق فرهنگ وارشاد اسلامی در گفت و گو اختصاصی با پایگاه خبری تحلیلی کرمان خبر درپاسخ به اینکه آیا روی کار آمدن جبهه مردمی انقلاب اسلامی میتواند در متحد شدن اصولگرایان تاثیر گذار باشد یا خیر اظهار داشت:بهرحال نمی شد در این برهه حساس دست روی دست گذاشت وتنها نظاره گر بود و یک حالت انفعالی به جامعه القا کرد مبنی براینکه همه رضایت دارند که این دولت مسئول سرنوشت ملت است بله باید به این مشکلات در بخش های مختلف فرهنگی اقتصادی وسیاسی پایان داد.

وی گفت:شاید در ابتدای کار این دولت یک نور امیدی در دلها روشن کرده بودند با وعده های فراوان، اما در حال حاضر در بخش سیاست خارجی  دچار مشکلات فراوان و روز افزونی هستیم ،ابتدا وعده های امید بخش تعامل با دنیا بسیار بود اما بعد از گذشت چهارسال ناکارآمدی این رویکرد ها به همه ثابت شده است و مردم میدانند که دولت در مرتفع سازی مشکلات در جامعه عملا هیچ کاری انجام نمی دهد. 

حسینی تصریح کرد:در حوزه سیاست خارجی که مدعی بودند ما موج ایران هراسی را برداشته ایم واز بین برده ایم در گذشته  به صورت گزینشی عده ای را محروم میکردند همانند خود بنده وبرخی مدیران وفرماندهان  امادر حال حاضر حتی یک کودک پنج ساله را هم به جرم امنیتی دستگیر میکنند وهیچ نتیجه  مثبتی از این عقب نشینی های دولت مردان ودادن امتیاز های مختلف احساس نمی شود  .

وی تصریح کرد:این اقدامات فقط درس عبرتی شد برای برخی افراد که فکر می کردند  اگر تابوی مذاکرات شکسته شود  درهای رحمت به روی کشور ما باز می شود وهمه مشکلات برطرف میشود،مادر صحنه جهانی به همه ثابت کردیم که ما اهل مذاکره وگفت وگو هستیم اما طرف مقابمان از آغاز تا به امروز قابل اعتماد نبود وهمیشه بدعهدی میکند .

وزیر سابق  فرهنگ وارشاد اسلامی عنوان کرد: دولت مردان بدانند که فکر  برجام های 3-2هیچ سنخیتی با تفکر انقلاب اسلامی ندارند ونمی تواند به آرمان های امام وانقلاب تحقق ببخشد،بنابراین باید با حرکت همین جبهه مردمی کار پیش برود ویک وفاق ملی ایجاد شود هرچند برخی طیف ها مردد هستند هنوز اما باید سریعتر تصمیم بگیرند تا زمان از دست نرود  ومسئولین بدانند هرفردی که از جبهه مردمی  به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود قطعا وضع بهتری برای جامعه رقم خواهد خورد .

وی  خاطر نشان کرد: باید همه با پیشنهاد های سازنده وارائه راهکار کمک کنند که یک فرد توانمندی روی کاربیایید ومتعهد شود که در ادامه کار از توان و ظرفیت نیروهای مومن وانقلابی در این مسیر استفاده کند باید توجه داشت که در یک تجربه هشت ساله در کشور مدیران بسیار خوب وتوانمندی تربیت شدند که با استفاده از این ظرفیت ها کشور میتواند شرایط بهتری را تجربه کند واز رکود و مشکلات اقتصادی  رهایی باید.

حسینی