کد خبر: 88451

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مذاکره با آمریکا در شرایط کنونی خیانت به کشور و انقلاب است

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کرمان خبر به نقل از مهر،محمدرضا پورابراهیمی در کارگروه اشتغال شهرستان کرمان با اشاره به توطئه‌های دشمنان اظهار کرد: دشمنان به دنبال ایجاد نارضایتی بین مردم نسبت به نظام هستند.

وی اقدامات آمریکا علیه ایران را یادآور شد و افزود: اوج این اقدامات مربوط به زمان ورود به مذاکرات در حوزه هسته‌ای است.

پورابراهیمی با اشاره به دستیابی جوانان ایرانی به دانش صلح آمیز هسته‌ای تصریح کرد: این مساله به آمریکا غیرقابل باور و غیرقابل تحمل است.

نماینده مردم کرمان و راور با بیان اینکه ایران علیرغم ادبیات قلدرمابانه آمریکا وارد مذاکره شد، عنوان کرد: بر اساس مذاکرات صورت گرفته توافق شد که ایران در برابر رفع تحریم‌های ظالمانه آمریکا، محدودیت هسته‌ای داشته باشد.

وی گفت: همچنین مقرر شده بود که محدودیت‌های غیرقانونی اقتصادی علیه ایران رفع شود؛ اما مشاهده کردیم که هیچ یک از این مسائل محقق نشد و بعد از روی کار آمدن ترامپ، آمریکا از برجام خارج شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از عملکرد اروپا در این زمینه گفت: کشورهای اروپایی هم در این خصوص به ایران کمکی نکردند و هیچ گونه مراودات بانکی شکل نگرفت.

وی همچنین از سو مدیریت در حوزه اقتصادی کشور انتقاد کرد و گفت: این مساله باعث گستاخی آمریکا و کشورهای اروپایی و خروج آمریکا از برجام شد.

پورابراهیمی گفت: چنانچه دولت از همان ابتدا و همزمان با برجام پایه‌های اقتصاد درونی کشور تقویت می‌کرد و در این زمینه توانمند می‌شدیم خود به خود بسیاری از فشارها رفع و شرایط جدیدی ایجاد می‌شود.

نماینده مردم کرمان و راور با اشاره به اینکه مذاکره با آمریکا در شرایط کنونی خیانت به کشور و انقلاب است، ادامه داد: بالاتر از مذاکرات برجام که نداشتیم؛ اما نتیجه آن امروز برای همگان واضح و روشن است.

وی با اشاره به موضع اخیر شورای امنیت ملی و شخص رئیس جمهور در برابر آمریکا و برجام گفت: هر زمان از موضع قدرت برخورد کرده ایم برنده میدان بوده ایم.

پورابراهیمی ادامه داد: ادبیات کشورهای اروپایی در برابر موضع جدید جمهوری اسلامی تغییر کرده و اکنون درخواست مذاکره و همکاری دارند.

نماینده مردم کرمان و راور همدلی، وحدت و ایستادگی در مقابل دشمن را رمز موفقیت دانست و تاکید کرد: وادادگی در مقابل دشمن کشور را نابود می‌کند.